Behöver vi en ny reservvaluta?

Nyheten publicerades: Fredagen den 8 januari 2010.

De kritiska rösterna mot dollarn blir allt fler. Hur länge kan den amerikanska valutan värde och makt bibehållas?
bunte med us dollar

Global ekonomi, men bara fokus på en valuta?

På en mässa anordnad av Singapore Institute of International Affairs, så sa Martin Wolf , att dollarn underblåser en kris valutasystemet. Han menar att dollarns roll som en global reservvaluta leder till konflikter mellan USA’s nationella penningpolitik och global penningpolitik. Wolf pekar också på obalanser i betalningsbalansen, framför allt den amerikanska.

USA’s budgetunderskott ett hot mot valutan

Amerikas otroliga budgetunderskott underminerar trovärdigheten för valutan och påverkar samtidigt den globala ekonomin, menar Wolf. Du kan inte ha en öppen ekonomi som lägger största delen av sin likviditet i valutan hos ett land. Det var den viktigaste anledningen till att Bretton Woods bröt samman och samma sak som kommer hända med dagens dollarkoppling menar han. USA’s budgetunderskott är för närvarande på över $12 biljarder, eller ungefär $40 000 per medborgare, med en skuldratio i förhållande till BNP på 85 %. Share on Facebook

Läs mer om valuta här:

  • No Related Post

Skriv en kommentar du också