Elliotts vågteori

Elliott’s vågteori utvecklades av Ralph Nelson Elliott under 1930-talet.
Vågteorin utvecklades för att förutse rörelser i aktiekurser.

Elliott vågteori har över tiden använts flitigt på en rad olika marknader, framför allt till valutahandel.

Hela Elliott’s vågteori bygger på att finansiella marknader inte är helt effektiva. Eftersom marknaderna inte är effektiva så kan priserna från en rörelse till en annan inte ske helt slumpmässigt, utan snarare genom olika förutsägelser baserat på masspsykologi.