Långa räntors avspegling i inflationsnivå

Genom att titta på de långa räntorna skulle man kunna få en bild av den framtida inflationen. Detta eftersom de långa räntorna till en viss del avspeglar nivån på inflationsförväntningarna. Att det fungerer på detta vis beror på att investerare vill placera till en ränta som är tillräcklig hög för att ge en godtagbar realränta. Genom att titta på obligationsräntorna kan man få en bild av vad investerare kräver för ränta och därmed för kompensation för inflationen. Ett annat sätt är att titta på avkastningskurvan. Om de korta räntorna är oförändrade medan de långa räntorna stiger, vilket gör att avkastningskurvan blir positiv lutat, betyder det att inflationen blir högre i framtiden eftersom placerarna kräver större kompensation för att täcka inflationen.

<< Föregående (Inflation) Nästa >> Värdering av valutor

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.

Något som vi har glömt eller missat om långa räntor och inflation? Maila oss då på info at ft dot se.