Archive for the ‘sek’ Category

Betalningsvanor för Forexhandel bland svenskar.

Mådagen den 18 september 2017.

Rapport: Sverige blir kontantlöst före 2030

Nyligen släpptes en rapport baserad på den KTH-baserad docenten Niklas Arvidssons forskning. Arvidsson tror att Sverige kan komma att bli ett kontantlöst land senast år 2030. I rapporten tillfrågades 740 olika handlare verksamma i branscher där man hanterar mycket kontanter. Svaren visar att hela två tredjedelar av de svenska handlarna tror att de senast 2030 kommer att sluta acceptera fysiska pengar. Faktum är att endast hälften av dagens kontanter cirkulerar. Resten ligger hemma i ”madrasser”, bankfack eller används i den svarta ekonomin. En stor bidragande orsak till Sveriges snabba utveckling mot att bli ett kontantlöst stavas “Swish”. Det kontantlösa samhället ställer höga krav på nya innovationer och det globala bankväsendet. Kanske revolutionerar det även forexhandel online?

En ny infrastruktur för vårt betalsystem?

Ett kontantlöst samhälle kräver att vi hittar fullgoda alternativ till sedlar och mynt. Forskaren bakom KTHs rapport hävdar att man kan se framväxten av Swish som en revolution för vårt betalsystem. Betalsättet används i nuläget endast av privatpersoner, så systemet behöver inga större infrastrukturförändringar. Om Swish däremot börjar användas i en större skala och inkludera sådant som butikstransaktioner och e-handel kan hela vårt betalsystem behöva göras om. Swish och Bankgirot arbetar för närvarande med att genomföra transaktioner i realtid. Forskarna på KTH tror att det kommer att vara en utmaning att införa Swish internationellt, då det innebär att andra länders banksystem kommer att behöva göras om från grunden.

Att just Sverige kan bli det första kontantlösa samhället beror enligt experterna framförallt på svenskarnas flitiga IT-användande och starka IT-sektor. Elektroniska betaltjänster infördes tidigt i Sverige. Vi var var snabba med att införa löner som betalas direkt till elektroniska betalsystem. Svenskarna började tidigt använda sig av internetbanker då banksektorn har en tradition att snabbt ta till sig avancerade IT-system.

I kombination med en mycket stark IT-sektor har nya finansiella tjänster kunnat växa fram. Dessutom visar undersökningar att landets konsumenter i stor utsträckning litar på bankväsendet (i jämförelse med situationen länder som Italien eller Spanien). Dessutom har den starka fackförbundsrörelsen framgångsrikt drivit frågan om mindre kontanter för att minska rånrisk.forexhandel med sek

Svenskarnas attityder och betalvanor förändras

Det finns mycket intressant statistik kring betalningsmetoder och attityder. ”Sverige Betalar” är namnet på en årlig undersökning som kartlägger svenskarnas betalvanor. I den rapport som släpptes 2016 trodde endast 4 procent av svenskarna att de fortfarande skulle betala med kontanter om 10 år. Något fler, 6 procent, uppgav att de skulle vilja ha möjlighet att betala med kontanter om 10 år. När undersökningen genomfördes 2013 så uppgav 63 procent att de betalade med kontanter några gånger i veckan, 2016 hade samma siffra sjunkit till 38 procent. För bankerna innebär kontanthanteringen en stor kostnad, de är drivande i utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. Idag genomförs hela 80 procent av alla transaktioner med kort enligt Svenska Handels.

Vilka digitala banktjänster är det då som dominerar på den svenska marknaden? Swish, Klarna och PayPal växer stadigt. Även de lite mindre kända alternativen Qliro och WyWallet är på frammarsch. En annan klar trend är att den kontantlösa tekniken blir allt starkare. Att ”blippa” betalkort utan pinkod blir vanligare, tekniken som kallas för Near Field Communication (NFC) spås en lysande framtid. Även den så kallade blockchaintekniken som ligger bakom kryptovalutor ökar mycket kraftigt. Undersökningar visar dock att många fortfarande känner sig osäkra kring användandet av nätvalutor som Bitcoin. Till exempel uppgav endast 2 procent av svenskarna att de någon gång använt sig av en nätvaluta. I ett internationellt perspektiv hör centralbankerna i Storbritannien och Kina till de som anses arbeta mest aktivt med att ta fram lösningar som främjar kryptovalutor.

Ett system med för- och nackdelar

Om vi sammanfattar KTH-rapporten om det kontantlösa samhället så kan vi konstatera att ett sådant samhälle anses ha en rad fördelar. Det skulle vara kostnadseffektivt att skippa produktion och lagring av pengar. Dessutom anses en digital lösning vara betydligt enklare att hantera än fysiska sedlar och mynt då transaktioner är lättare att spåra. Däremot så förutsätter ett kontantlöst samhälle att alla kan ta del av det. Äldre människor, särskilt de som är bosatta på landsbygden, har visat sig vara mindre vana och villiga att använda tekniska innovationer som mobiltelefoner, datorer och surfplattor.

Många tror att kryptovalutor, som Bitcoin, går en ljus framtid till mötes. Det talas även en hel del om att helt nya tekniker för att betala kan komma i bruk. Biometriska metoder som scannar av tummar eller iris är idag hypade. Huruvida någon aktör lyckas ta fram användarvänliga och säkra metoder för den här formen av betaltekniker får framtiden utvisa.Share on Facebook

Osäkra tider för dollarn

Onsdagen den 23 december 2015.


Alla blickar inom valutahandelsmarknaden har varit riktade mot dollarns prestation i relation till den senaste räntehöjningen som antagits av Federal Reserve.

Vad som är intressant att notera är att många investerare förväntade sig att valutans värde skulle stärkas betydligt jämfört med andra stora valutor som pundet och euron.
(more…)Share on Facebook

Greklandskrisen är här – Vad innebär detta för Svenska kronan och Euron?

Mådagen den 29 juni 2015.


Det är väl få som missat krisen i Grekland där alltså ett av Greklands lån till IMF (Internationella valutafonden) förfaller till återbetalning imorgon den 30:e juni 2015. Grekland bedöms inte ha några möjligheter att betala tillbaka de 14 miljarder kronorna (1.5 miljarder Euro). Detta innebär att Grekland tvingas gå i statsbankrutt och också lämna EMU, och Euron som betalmedel.

Greklands regering och premiärminister Alexis Tsipras har tidigare utlyst folkomröstning kring de villkor som lagts fram av den s.k. Trojkan (IMF, ECB och EU-kommissionen) för ytterligare lån från IMF. Denna folkomröstning sker den 5:e juli, vilket alltså är nästan en vecka efter sista betalningsdagen.
(more…)Share on Facebook

Sveriges nya moderna kopparmynt baserat på Sol, Vind och Vatten

Tisdagen den 11 september 2012.

Sveriges nya enkrona, tvåkrona och femkronaIdag tisdag 11:e september visade svenska Riksbanken klockan 10:30 upp de nya mynten på en pressträff. Det blir alltså en helt ny design av 1-kronorna och 5-kronorna samt även en helt ny och modern tappning av den svenska 2-kronan.

De nya sedlarna (20-, 50-, 200- och 1000-kronorssedlarna) som tidigare rapporterats om kommer att släppas under 2015, medans de nya mynten som visades upp idag inte introduceras förräns 2016, tillsammans med de två återstående nya formgivna 100- och 500-kronorssedlarna.

På bilderna nedan kan du alltså resultatet från 1½ års arbete av Myntverket i Finland, som är Svenska Riksbankens myntleverantör och konstnären Ernst Nordin vars förslag slutligen valdes som vinnare.
(more…)Share on Facebook

Regeringen tror på stark svensk krona

Torsdagen den 19 april 2012.

Svenska kronan - flagga SEKVanligtvis brukar de mindre valutorna ses som osäkrare i dåliga tider, men den här gången har det inte gällt den svenska kronan. Den svenska kronan har istället stått sig osedvanligt stark i en tid av turbulens och börsoro. Den svenska regeringen ser detta som ett kvitto på den ekonomiska politik som genomförts, och deras analys är att kronkursen kommer att bli än starkare framöver.

Trenden

Det har skett ett tydligt trendbrott vad gäller den svenska kronans värde på den internationella marknaden. Tidigare har den svenska kronan sänkts rejält vid oro på de internationella marknaderna. Den här gången verkar dock (more…)Share on Facebook

Oro för Euro-spricka

Tisdagen den 29 november 2011.

Oro för Euro-sprickaAllt fler bedömare anser att Eurons framtid står på spel. Förberedelser pågår för att kunna hantera ett uppbrott och en återgång till de gamla valutor som gällde innan euron blev ett faktum. Kreditvärderingsinstitutet Moody spår en krasch framöver och hotar de europeiska bankerna med sänkt kreditbetyg. Men tillvaron verkar inte direkt ljusare för USA, som riskerar få sänkt kreditbetyg de med.

Moody spår krasch

Den amerikanska kreditvärderingsinstitutet Moody tror på en förestående krasch för de europeiska (more…)Share on Facebook

Aktiemarknaden osäker – Valutahandeln tar mark

Tisdagen den 13 september 2011.

Aktiemarknaden svajar betänkligt. Varje dag känns klivet mot recession ett steg närmare en realitet. Trots det är den svenska kronan stark på marknaden. Det är något som inte hänt förr.

Hushållen negativa

Aktiekurserna svajar. Bostadspriserna vacklar och handeln går trögt. I Sverige har vi varit lite extra snabba på att bromsa handeln jämfört med de flesta andra länder. Detta trots att våra statsfinanser står starka. (more…)

Share on Facebook

Svenska kronan ännu starkare inför sommaren?

Onsdagen den 20 april 2011.

Kronan har varit rekordstark i år och aldrig tidigare har man fått så många pund för svenska kronor.

Efter räntehöjningen idag på 0.25 % till 1.75 % så är det troligt att Sveriges valuta kommer stärkas ytterligare.

Varför höjs räntan i Sverige?

Sveriges ekonomi går utmärkt, samtidigt som arbetslösheten kontinuerligt minskar. Inflationen är fortfarande rätt låg, men förväntas öka i samband med att råvaror och löner ökar allt mer. Samtidigt förväntas ökade räntekostnader bidraga till något ökad KPI inflation.

För att behålla en stabil inflation nära målet på 2 % så beslutades att höja räntan med 25 punkter.

Hur förväntas kronan utvecklas?

Med tanke på att räntan är avsevärt högre i Sverige än EU, Storbritannien och USA så blir det en intressant marknad för sparande i obligationer. Det kan förväntas ett ökat inflöde av pengar till Sverige, som har en snabbt växande ekonomi och stabil politik och kontinuerligt förbättrad arbetsmarknad. Många tror därför att kronan kommer bli ännu starkare i sommar jämfört med vad den är nu.

Vad tror Du själv om svenska kronan?Share on Facebook

Svenska kronan – världens näst starkaste valuta

Söndagen den 6 mars 2011.

Två månader in i 2011 så är svenska kronan (SEK) den näst starkaste valutan i världen. Bara Madagascars France, Ariary (MGA), har gått bättre än kronan i år.

Varför är kronan så stark?

En av anledningarna att kronan gått så bra den senaste tiden är att Sveriges ekonomi går väldigt bra ut ett internationellt perspektiv. Inflationen hålls på en stabil nivå och tillväxten ökar kontinuerligt.

Reporäntan höjdes 25 punkter i slutet av december 2010 och gick upp ytterligare 25 punkter i februari 2011. Idag står den svenska reporäntan på 1.5 %, vilket är högre än de flesta G20 länder. Riksbankschefen Ingves har indikerat att ytterligare höjningar är möjliga inom snar framtid.

Billigt att resa utomlands för svenskar

Inte på 12 år har kronan varit så stark mot brittiska pundet och det var drygt 10 år sedan svenska kronan var så stark mot danska kronan.

Så passa på att resa till (more…)Share on Facebook

Svenska kronan har safe heaven status?

Fredagen den 7 januari 2011.

Medan ekonomin i EU, USA och Storbrittanien är lite svajig, så går den svenska ekonomin superbra.

Detta får valuta- och ränteanlytiker att se den svenska kronan som ett alternativ till Schweizerfrancen, berättar Paul Robson (RBS) till Financial Times. Han fortsätter: Finanspolitiskt är inte mycket som skiljer mellan Sverige och Schewiz, två länder som båda har kraftiga överskott i bytesbalansen. Sveriges minskade exponering mot Baltikum har också bidragit till en förbättrad positionering för den svenska kronan.

Svenska kronan är rekordstark

Idag stod kronan i 8.92 SEK/EUR och 6.88 SEK/USD, vilket visar på kronans styrka mot Euron. Nu återstår att se ifall svenska kronor kommer stärkas ytterligare i spåren av de positiva (more…)Share on Facebook

Big Mac Index 2010: Norge dyraste landet i världen

Mådagen den 18 oktober 2010.


Funderar du på att resa utomlands? Då har vi lite goda nyheter för dig. Sveriges valuta är synnerligen stark just nu, medan Norge klassificeras som det dyraste landet i världen.

Dyrast och billigast i Big Mac Index

I årets upplaga av Big Mac Index så ligger Norge i topp som det dyraste landet. En burgare kostar $7.2, eller 93 % dyrare än i USA.

Men faktum är att nästan alla länder är billigare än Sverige just nu, förutom just Norge och Schweiz. Även för traditionellt rätt dyra länder som England och Japan så går det nu att få i sig en hamburgare bra mycket billigare än i Sverige. I årets upplaga var det nämligen 37 % billigare i Tokyo, Japan och 42 % billigare i London, Storbritannien med en Big Mac. Så om reskassan är låg så kan du åtminstone få billiga burgare. Bland de billigaste länderna har vi Thailand ($2.17) och Kina ($1.95), där du får mer än 3 burgare för samma kostnad som en burgare i Sverige.

Vad är Big Max Index?

Bygger på teorin om köpkraftsparitet, att (more…)Share on Facebook

SEK/USD på väg mot 7

Onsdagen den 11 augusti 2010.

Den svenska valutan går utmärkt. Kronan har stärkts mot Dollarn de senaste veckorna och gått från 7.8 till 7.11. Kommer kronan bryta igenom 7 per dollar eller ligga kvar ovanför?

Trendlinjer för SEK/USD

Den dagliga trenden visar på att kronan kan vara på väg att nå en dubbelbotten kring 7.00-7.10. Om svenska kronan går över 7.17 så är sannolikheten högre att kronan försvagas mot 7.35, medan ett genombrott under 7.03 tycker på att den kan bli starkare istället.

Var tror du svenska kronan är på väg mot dollarn?Share on Facebook

Penning- och valutapolitik, nummer 2

Fredagen den 25 juni 2010.

logo-riksbanken

Hur hanterar Sverige och svenska Riksbanken sin valutapolitik? I den senaste upplagan med artiklar om Riksbankens verksamhet kan du läsa om Sveriges valuta, penningmarknader och den finansiella stabiliteten i Sverige och Europa.

Populära artiklar om penning- och valutapolitik

Några av de mest lästa artiklarna om valuta och Europeisk penningpolitik är följande:

-“Efter krisen – vägen mot ett stabilare finansiellt system” av Lars Nyberg och Tom Andersson
Tar upp några av de regler som behöver skärpas för att uppnå ett stabilt och framtidssäkrat finansiellt system?

-“Penningmarknadsfonderna och den finansiella stabiliteten” av (more…)

Share on Facebook

Minskad arbetslöshet, bra för kronan

Tisdagen den 22 juni 2010.

Antalet arbetslösa i Sverige har minskat från 9.5 % i april till 8.8 % i maj. Det ser ut som att trenden är på rätt väg, även om det inte är en statistiskt säkerställd minskning. Hur som helst så var det första gången som arbetslösheten sjönk på 18 månader.

Minskad arbetslöshet är positivt för kronan

Valuta- och aktieanalytiker hade förutspått en arbetslöshetsnivå på 9.3 % enligt SME Direkt. Väsentligt bättre siffror är därför positivt för svenska kronan, som allt annat lika bör stärkas efter denna typ av data. Minskad arbetslöshet i Sverige är (more…)

Share on Facebook

IMF berömmer Sverige

Mådagen den 21 juni 2010.

imf-berommer-sverige
Den Internationella valutafonden, IMF, avslutade nyligen en omfattande utvärdering av Sveriges ekonomi. I samband med detta presenteras och publiceras ett uttalande där delegationsledaren Peter Doyle ger sin syn på den svenska ekonomin.

Årligt besök från IMF avklarat

En delegation från Internationella valutafonden har precis avslutat sitt årliga besök i Sverige. Besöket var ett led i de konsultationer som IMF regelbundet har med sina medlemsländer. IMF passade på att träffa representanter från flera svenska organisationer, t. ex Riksbanken, Finansdepartementet, Riksgälden, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet och representanter från de svenska bankerna.

Hur har det gått för Sverige i lågkonjunkturen?

Efter en lång boom så föll industriproduktionen över 5 % under 2009, medan arbetslösheten ökade till drygt 9 %. Här är IMF’s slutsatser om hur svenska regeringen hanterat och lyckats med politiken.

1. Nedgången stoppades med hjälp av agressiv stabiliseringspolitik
Exempel på detta är t. ex sänkt ränta, support till den finansiella sektorn och givande lönediskussioner under våren 2010. Samtidigt hade svenska kronans värde i början av året fallit mot andra ledande valutor med drygt (more…)Share on Facebook

Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker

Tisdagen den 11 maj 2010.

inflation-sverige

Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare.

Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser

En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. Det var framför flygbiljetter (-3,9 %) och el (-4,5 %) som blev billigare. Men samtidigt gick bensinpriserna upp (1,2 %), tillsammans med hyror (0,4 %), livsmedel (1,2 %) och restaurangbesök (3,8 %).

Sverige ligger dock på en stabil inflation för tillfället, något som dock snabbt kan ändras om räntan och oljepriser går upp.

Svenska kronan återhämtade sig något

Som synes i diagrammet nedan så har kronan återhämtat sig något efter det rejäla tappet de sista dagarna. Som värst var den ner 9 % mot dollarn, vilket skedde i samband med att Nasdaq börsen och flera aktier föll över 30 %. Detta skedde troligen på grund av ‘fat fingers’, dvs en feltryckning som ledde till att många sålde av aktier automatiskt. Marknaden är fortfarande lite instabil och det råder stor osäkerhet om hur valutakursen för kronan kommer utvecklas framöver. Om risknivån och den politiska osäkerheten ökar, så kommer (more…)

Share on Facebook

Dollarn på väg att stärkas?

Mådagen den 19 april 2010.

Valutahandlare, valutamarknaden och aktiemarknaden generellt är återigen inne på riskobenägenhet.

Ökad oro och minskad riskbenägenhet

En kombination av ökad oro för Greklands skuldsättning, prissättningen på Kinas valuta, och anklagelser mot Goldman Sachs från SEC har spätt på investerare att satsa pengar i dollar framför mindre och mer osäkra valutor.

De kommande veckorna är det inte osannolikt att dollarn stärks avsevärt mot svenska kronan. Ett (more…)Share on Facebook

Euro på väg upp – kronan på väg att försvagas?

Lördagen den 17 april 2010.

Här kommer utsikter för norska & svenska kronan mot euron den kommande veckan.

Negativt på aktiemarknaden påverkar NOK och SEK

Det verkar i alla fall som att de negativa tongångarna på aktiemarknaden nu även går ut över valutamarknaden. Det är med utökad oro över Grekland och fruktan över värderingen av Kina’s valuta Yuan, som gör att många investerare i valuta nu vill minimera risken. Detta är normalt negativt för svenska och norska kronan. Fortsätter riskobenägenhet så (more…)Share on Facebook

USD på väg att stärkas de kommande veckorna?

Torsdagen den 8 april 2010.

US Dollarn har tagit mycket stryk mot svenska kronan under året och nu kan en vändning vara på väg. Åtminstone om man får tro de något positivare tongångarna på senaste FED-mötet, samt hur det ser ut från ett teknisk analys perspektiv.

USA går frammåt

USA tycks gå allt bättre den senaste månaden, med ökad industriproduktion och allt högre investeringar i mjukvara och utrustning. Det fanns även indikatorer på att arbetsmarknaden börjar stabilisera sig.

USD nått botten mot SEK?

Det har varit en veckas uppgång för kronan mot Euron och flera dagar uppgång även mot dollarn. Nu är det nog snart dags för en vändning under de kommande veckorna. Alla tillbakagångar har god support över 7 usd/sek.

Graf från forextrading.seShare on Facebook

Svenska kronan på nergång mot Euro

Tisdagen den 9 mars 2010.

sek eur 9 mars
Efter att svenska kronan har avancerat till årshögsta ser det nu ut att vara en tillbakagång på väg enligt många valutaanalytiker.

Kronan har nått toppen?

Enligt diagrammet över Euro/SEK ovan så är det inte svårt att spekulera i en dubbelbotten och åtminstone tillfällig rekyl mot 9.80. RSI och andra momentumindikatorer stödjer (more…)Share on Facebook

Euro har nått tillfällig lägstanivå mot kronan?

Onsdagen den 3 mars 2010.

eur-sek
Mycket tyder på att Euron för tillfället nått lägstanivå, innan kronan stärks igen.

Nivåer för EUR/SEK inom teknisk analys

En viktig indikator inom teknisk analys, Relative Strenght Index (RSI), (more…)Share on Facebook

Svenska kronan – en säker valutainvestering?

Mådagen den 1 mars 2010.

Kronan har börjat återhämta sig rejält mot Euro och andra valutor nyligen. Många valutahandlare tror nu är det dags att lägga till svenska kronan i sina portföljer. Åtminstone så länge som problemen i Europas ekonomier kvarstår och medan Sverige växer snabbare än sina grannländer.

Svenska kronan – från förlorare till vinnare

Senast kvartalet så var kronan den sämsta stora europeiska valutan. Sammankopplingen med baltiska banker och snabbt ökande arbetslösheten efter uppsägningar från Ericsson och Volvo var en del av problemen. Men nu tycks svenska kronan vara på väg att bli en ledande valuta inom Europa stället.

Skälen bakom är flera. Till att börja med så krymper Sveriges budgetunderskott, medan de flesta andra länder underskott växer. Den svenska ekonomin växer samtidigt mer än dubbelt så snabbt som Europas och centralbanken väntas höja räntan med 1% under 2010.

Fredrik Reinfeldt blir också allt mer populärar bland internationella investerare med sin strategi att sälja ut statliga tillgångar och samtidigt sänka skatterna.

Sveriges obligations-och aktiemarknaden överträffar på samma gång övriga Europeiska handelsplatser.

Prognos för svenska kronan under 2010

Många av de största valutahandlare förutspår att kronan kommer att stärkas avsevärt, ca 10-15% gentemot euron under 2010.

USB, världens näst största forex broker, har ändrat sin prognos från 10 till 9,5 EUR/SEK under de kommande månaderna och till 9,2 EUR/SEK i slutet av 2010.

Share on Facebook

Har Euron nått botten mot kronan?

Torsdagen den 25 februari 2010.


Euro har tappat väsentligt de senaste månaden mot svenska kronan och nådde nu årslägsta i dagarna; 9,75 SEK/EUR. Men var är Euron på väg?

Euro mot SEK, utsikter?

Kommer Euro stärkas mot svenska kronor framöver, eller fortsätter den tappa? Åsikterna är delade, men här kommer lite omdömmen från teknisk analys experter och valutaanalyiker.

“Många tekniska indikatorer just nu pekar på att Euron är kraftigt översåld. Sannolikheten för (more…)Share on Facebook

Dollarn stärks, svenska kronan försvagas

Torsdagen den 25 februari 2010.

Igår började svenska kronan tappa mot US Dollarn igen, efter att ha pendlat kring 7.20 under stora delar av februari. Läs vidare vad analytikerna tror om framtida utveckling för USD och SEK.

SEK-USD-FEB

Dollarn åter populär

Riskaptiten minskar återigen och rädslan för att krisen i Grekland och Eurozonen sprids ökar ytterligare. Då passar många investerare på att investera i US Dollar, en i många valutainvesterares ögon säker valuta. Att återhämtningen i USA verkar vara på väg på allvar nu bekräftas av att FED precis höjde räntan. Även om det inte ser lika ljust ut som vid de snabba räntehöjningarna från USA vid förra lågkonjunkturen, så kan ränteutsikterna snabbt ändras.

Idag tror nämligen St. Louis Fed President James Bullard att räntenivåerna kommer ligga kvar kring 0 % under resten av året, om ekonomin utvecklas som väntat. Valutaanalytiker är dock ofta av en annan uppfattning. Om förväntningar på höjd ränta i USA tilltar så kan detta såklart gynna dollarns utveckling kraftigt. Investmentbanken JPMorgan tror dock att det dröjer till Q2 2011 innan räntan höjs på nytt i Amerika.

Teknisk analys: Stöd och utsikter för SEK/USD

Svenska kronan har stark support vid nivån 7 SEK/USD. En framstående valutamäklare, FXCM, har i sin prognos ett scenario där USD kommer stärkas mot SEK från dagens nivåer. FXCM förutspår att USD stiger till 7.5-7.75 på 3-6 veckors sikt.

Vad tror Du själv om utvecklingen för kronan; på väg att stärkas eller försvagas?Share on Facebook

Svenska kronan på 12 mån högsta

Tisdagen den 16 februari 2010.

Den svenska kronan (SEK) har de senaste dagarna stärkts avsevärt mot Euron och nådde sin starkaste nivå på över 12 månader.

Kronan pendlar under 10 SEK/EUR

Sveriges valuta pendlar nu mellan 9,85-9,95 för 1 euro. Även om kronan är stark just nu så är valutaanalytiker inte övertygade om att svenska kronan kan behålla sin starka kurs. De menar att ett uppbrott över 9,95 konfirmerar ökad återhämtning för Euron, tillbaka mot 10,10. Det är värt att notera att RSI ligger klart under 30, vilket normalt är en köpsignal. Så prognosen för svenska kronan bland analytiker är snarast att kronan riskerar att försvagas. Men så länge som (more…)Share on Facebook