Archive for the ‘utrikeshandel’ Category

Avvaktande strategi för valutahandeln

Onsdagen den 9 december 2015.


Den senaste omgången nyheter om valutahandel online betonar det fortsatta faktum att handlare har antagit en avvaktande strategi när det gäller några viktiga förändringar. Denna strategi beror delvis på att det förväntas komma relativt lite information under de kommande dagarna.

Det som dock har kommit fram hittills har varit långt ifrån lovande. Återigen har de ekonomiska siffror som har släppts från Kina signalerat svaghet medan den senaste tidens avyttring av olja (oavsett kortsiktiga tekniska vinster) understryker att marknaderna fortsatt går trögt.
(more…)Share on Facebook

Vad innebär Grekiska överrenskommelsen med EU?

Tisdagen den 21 juli 2015.


All fokus har, med stor förståelse, legat på Grekland under den gångna veckan. Räddningsaktionen och erbjudandet, som verkade vara en ganska svag lösning, har nu dock accepterats av den grekiska regeringen och genomdrivits i elfte timmen av Europeiska unionen.

Medan det massiva lånet på 80 miljarder euro, som krävs för att lindra de ekonomiska spänningarna och genomsyra likviditet i den grekiska ekonomin, kan vara en välkommen utveckling, är många investerare fortfarande försiktiga när det gäller de långsiktiga skador som redan kan ha gjorts för euron som helhet.
(more…)Share on Facebook

Är greklandskrisen uppsvinget för bitcoin?

Tisdagen den 30 juni 2015.


Vi har tidigare avhandlat att Grekland ligger riktigt pyrt till.

Som de ser ut nu har de inga möjligheter att betala tillbaka nödlånen vilket gör att landet antingen får gå i konkurs, eller att de får gå ur EMU-samarbetet.

I dagsläget finns det flera faktorer som tyder på att det är det senare som är aktuellt.

Men om vi släpper teorin, hur ser det ut i praktiken? Jo, grekerna har problem att växla in sina pengar. De är många som febrilt försöker växla över sina tillgångar till andra valutor, många av bankerna har därför varit tvungna att stänga. Istället rör sig folkströmmen mot den digitala världen – närmare bestämt bitcoins, skriver CNN.
(more…)

Share on Facebook

Valutahandlare inväntar vittnesmål i kongressen

Tisdagen den 24 februari 2015.


Handlare förbereder sig inför kommande nyheter från amerikanska senatens bankkommitté och Janet Yellen, ordförande för styrelsen för Federal Reserve System, är inställd på att vittna inför kommittén för räntehöjningar.

Under tiden har den amerikanska dollarn hängt med måndagens vinster och lyser grönt med en ökning på 0,15% för valutahandel online.
(more…)Share on Facebook

Hur påverkar situationen på Krim våra valutor?

Mådagen den 24 mars 2014.

Krim, Ukraina och RysslandAlla följer utvecklingen som sker i Balkanregionen just nu, inte minst valutahandlare och analytiker.

Som väntat visade den så kallade folkomröstningen som genomfördes på Krim att 97% av de etniska ryssarna önskade utträde från Ukraina för att istället bli en del av Ryssland.

Detta har skapat en oerhörd svallvåg på valutamarknaderna. I samband med att både EU och USA hotar med mycket reella sanktioner så håller alla som handlar med valuta ett skarpt öga på rubelns värde i relation till de andra stora valutamotsvarigheterna.
(more…)Share on Facebook

Hårt slag mot USAs dollar

Söndagen den 22 september 2013.

I de senaste valutahandelnyheterna så har två viktiga händelser dominerat valutalandskapet. Den första är oron kring det senaste beslutet från den amerikanska regeringen där de vill fortsätta sin policy om att behålla sina nuvarande kvantitativa stöd-nivåer.

Förhoppningarna var att sådana åtgärder skulle trappas ner tack vare positiv framtidstro samt ökande anställningsnivåer men regeringen verkar istället ta det försiktigt. (more…)Share on Facebook

Spekulative valutaflöden i Sydkorea

Tisdagen den 5 oktober 2010.

Sydkorea har haft problem med spekulativa valutaflöden det senaste året, vilket fått den lokala valutan att snabbt gå upp i värde. För att få bukt med det hela krävs nu en undersökning av de största bankerna och deras valutapositioner under de senaste månaderna, berättar , Sydkoreanska Ministry of Strategy and Finance.

Vilken typ av forex trading kommer att undersökas?

Vi kommer att lägga vårt fokus i undersökningen på tre typer av forex trading: forex forwards, forex futures och derivatinstrument inom valutahandel. Ingen undersökning kommer att göras för online forex, enligt de Sydkoreanska ministeriet.

Vad är syftet med undersökningen?

Undersökningen av de Sydkoreanska myndigheterna syftar till att förebygga kortfristiga lån i utländsk valuta, och upplåning offshore. Sydkorea är den 4: e största ekonomin i Asien, och alltför stora kapitalinflöde kan leda till finansiell instabilitet och långsammare återhämtning från den (more…)

Share on Facebook

IMF berömmer Sverige

Mådagen den 21 juni 2010.

imf-berommer-sverige
Den Internationella valutafonden, IMF, avslutade nyligen en omfattande utvärdering av Sveriges ekonomi. I samband med detta presenteras och publiceras ett uttalande där delegationsledaren Peter Doyle ger sin syn på den svenska ekonomin.

Årligt besök från IMF avklarat

En delegation från Internationella valutafonden har precis avslutat sitt årliga besök i Sverige. Besöket var ett led i de konsultationer som IMF regelbundet har med sina medlemsländer. IMF passade på att träffa representanter från flera svenska organisationer, t. ex Riksbanken, Finansdepartementet, Riksgälden, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet och representanter från de svenska bankerna.

Hur har det gått för Sverige i lågkonjunkturen?

Efter en lång boom så föll industriproduktionen över 5 % under 2009, medan arbetslösheten ökade till drygt 9 %. Här är IMF’s slutsatser om hur svenska regeringen hanterat och lyckats med politiken.

1. Nedgången stoppades med hjälp av agressiv stabiliseringspolitik
Exempel på detta är t. ex sänkt ränta, support till den finansiella sektorn och givande lönediskussioner under våren 2010. Samtidigt hade svenska kronans värde i början av året fallit mot andra ledande valutor med drygt (more…)Share on Facebook

Behöver vi en ny reservvaluta?

Fredagen den 8 januari 2010.

De kritiska rösterna mot dollarn blir allt fler. Hur länge kan den amerikanska valutan värde och makt bibehållas?
bunte med us dollar

Global ekonomi, men bara fokus på en valuta?

På en mässa anordnad av Singapore Institute of International Affairs, så sa Martin Wolf , att dollarn underblåser en kris valutasystemet. Han menar att dollarns roll som en global reservvaluta leder till konflikter mellan USA’s nationella penningpolitik och global penningpolitik. Wolf pekar också på obalanser i betalningsbalansen, framför allt den amerikanska. (more…)Share on Facebook

Dollarn tappar efter Bernankes räntechock

Onsdagen den 21 oktober 2009.

Den amerikanska dollarn tappade återigen mot Euron efter att Feederal Reserve signalerat att de kommer hålla räntorna på rekordlåg nivå ytterligare ett bra tag framöver.

Varför så låga räntor i USA?

En av de viktigaste anledningarna är att stärka den nationella ekonomin som tagit mycket stryk i ljuset av finanskrisens minskade utrikeshandel.

Med låg ränta blir det lättare (more…)Share on Facebook

Mäktiga länder dissar dollarn

Tisdagen den 6 oktober 2009.

fallande-dollar
För dollarn och USA’s valuta ökar nu risken markant. I hemliga överenskommelser har ett flertal arabstater (Saudi Arabien, Abu Dhabi, Kuwait och Quatar) tillsammans med Kina, Ryssland och Frankrike beslutat att sluta använda dollar vid handel med olja.

Förtroendet för dollarn minskar & ny valutakorg lanseras

Det kan betecknas som en djupgående ekonomisk förändring, det som nu tar form. Som alternativ till dollarn planerar ovanstående länder att använda vad som betecknas som säkrare valutor; guld, euro, kinesiska yuan, japanska yen och en valutakorg från Mellanöstern – Saudi Arabien, delar av Förenade Arabemiraten, Kuwait och Quatar. Hela protesten mot dollarn som valutareserv stöds av Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG).

Hemliga möten mellan finansministrar

De hemliga mötena bland några av världens ledande finansministrar och centralbankschefer från Ryssland, Kina, Japan och Brasilien har redan gått så långt att en plan nästan sägs vara färdig, där oljan inte längre blir prissatt i dollar.

Ilska i USA mot valutaskifte

Det är ingen (more…)Share on Facebook

Sveriges bytesbalans; ett styrkebesked för svenska kronan

Mådagen den 7 september 2009.

En viktig faktor inom fundamental trading för valutahandlare är bytesbalansen för ett land. Ett lands bytesbalans påverkar starkt växelkurser på lång sikt, mellan 6 månader till 3 år.

Vad är bytesbalans?

Bytesbalansen summerar flödet av varor, tjänster, inkomster och transfereringar till och från ett visst land. Den spårar handelsbalansen (export och import av varor och tjänster), inkomststöd (såsom räntor, utdelningar och löner) och ensidiga överföringar (stöd, skatter, och enkelriktad gåvor). Positiva värden innebär inflöde av kapital medan negativa värden betyder att kapital lämnar landet.

Det är ett sätt att mäta hur ett lands ekonomi samverkar med andra regioner. Länder strävar efter att få en positiv handelsbalans, eller handelsöverskott, där de exporterar mer än de importerar. En positiv kapitalbas brukar ge förtroende och starkare valuta, åtminstone på sikt, allt annat lika.

Varför är bytesbalansen viktigt för forex traders?

Länder med positiv handelsbalans får effekten att utländska importföretag köper den lokala valutan, vilket ökar värdet gentemot andra valutor. Å andra sidan så ger en negativ bytesbalansen ett handelsunderskott, vilket tenderar att sänka den lokala valutans värde gentemot landets största handelspartners. Sveriges utrikeshandel har varit positiv sedan 1994, dvs. vi exporterar mer varor och tjänster än vi importerar.

Nedan finner du en tabell över länder med bäst bytesbalans

Rank Land Bytesbalans

(2007)

Bytesbalans

(2008, förväntad)

Ratio
1 Singapore 39.209 26.983 23.4
2 Hong Kong 25.529 30.6 12.3
3 Kina 371.883 440 11
4 Schweiz 43.109 44.8 10.1
5 Sverige 39.1 40.4 8.6
6 Taiwan 32.9 25 8.6
7 Tyskland 250.3 235.3 7.5
8 Holland 47.4 38.3 6.1
9 Ryssland 76.2 102.3 5.9
10 Japan 211 157.1 4.8
11 Kanada 12.7 9.6 0.9
12 Brasilien 1.5 -28.3 0.1
13 Mexiko -8.2 -15.5 -0.8
14 India -11.3 -33.3 -1
15 Frankrike -26.9 -45.3 -1
16 Storbritannien -80.7 -45.4 -2.8
17 USA -731.2 -673.3 -5.3
18 Australien -57.1 -42.8 -6.3
19 Sydafrika -20.7 -20.5 -7.3
20 Spanien -145.1 -154 -10.1

Ovannämnda förväntade bytesbalans är beräknad per den 24 augusti 2009.

* Kontosaldo i procent av BNP + Förväntningar
Källa: Internationella valutafonden (IMF), från databasen ‘World Economic Outlook’ (2009).

Sammanfattning av tabellen över bäst bytesbalans

Som ni kan se av siffrorna ovan, så är Singapore Dollar, Hongkong Dollar, Kinesiska Yuan, Schweisiska Franc och den svenska kronan väl positionerade med tanke på deras positiva bytesbalans. SaudiArabien och Norge är två andra länder med synnerligen god bytesbalans, huvudsakligen på grund av oljeexporten, som inte finns med i listan.

Länder med mindre smickrande bytesbalans är t. ex Spanien, USA och Storbritannien.Share on Facebook

Positiv svensk bytesbalans stärker kronan

Fredagen den 26 juni 2009.

Den svenska exporten minskade med 26 % under maj jämfört med
samma månad för ett år sedan. Den totala varuexporten blev 78 miljarder sek under maj 2009, medan varuimporten uppgick till 68,5 miljarder (-24 %). Detta ger en positiv bytesbalans på 9,5 miljarder kronor under maj månad, vilket var de viktigaste fundamentala nyheterna för kronan denna vecka. Men samtidigt är det ju negativt för Sverige att handeln minskar med drygt 1/4 det senaste året.

Ökad handel inom EU

Sverige ökar utbytet med EU, där handeln gav ett överskott på 11,2 miljarder. Samtidigt var handelsbalansen svagt negativ med länder utanför EU, med ett fall på 1,7 miljarder sek.

En bidragande anledning till att (more…)Share on Facebook