Kredittilsynet

Kredittilsynet är en norsk myndighet som övervakar företagen på den norska finansmarknaden. Kommer byta namn till Finanstilsynet vid årsskiftet 2009-10.

Vem står bakom Kredittilsynet

Uppdraget kommer från Stortinget (Norges riksdag) och syftar till att upprätthålla ett effektivt och stabilt finansiellt system.

Vad är Kredittilsynets mål?

Kredittilsynet har som uppgift att se till så att företagen inom bl. a. finans- och försäkringsmarknaden jobbar på ett kontraktsmässigt och betryggande sätt, i samråd med gällande lagar och bestämmelser.

Myndigheten försöker att arbeta för ett gott konsumentskydd inom valutahandel, aktiehandel och finanssektorn generellt.

Kredittilsynet ger ut tillstånd för finansiella företag som bl. a. sysslar med valuta, banking och aktier.

Myndigheten ansvarar också över förvaltningsuppgifter för en rad lagar och föreskrifter som kommer från Finansdepartementet. Kredittilsynet utvecklar och forenklar också regelverk, samt håller det kontinuerligt uppdaterar. Samarbete och utbyte sker med Norges Bank, Oslo Børs, Forbrukerrådet, VPS och Økokrim.

Hur många företag övervakar Kredittilsynet?

Inom bank och finans övervakar Kredittilsynet 240 företag, fördelat på 121 sparbanker, 18 företagsbanker, 46 finansieringsföretag, 3 penningföretag, samt filialer av utländska banker i Norge och vice versa.

Hur finansieras Kredittilsynet?

Myndigheten finansieras genom skattepengar, tillsynsavgifter och tillståndsavgifter.

Hur kontaktar jag Kredittilsynet?

Officiella webbplatser: www.Kredittilsynet.no och www.Hvitvasking.no (Myndighetens hemsida om penningtvätt).
Epost: post@kredittilsynet.no
Adress: Østensjøveien 43, 0667 Oslo
Telefon: +47 22 93 98 00
Öppettider: 08.00-15.00 (sommarhalvåret) eller 08.00-15.45 (vinterhalvåret)

Något vi glömt eller bör tillägga om Kredittilsynet?
Vänligen maila oss då på info [at] ft.se

Läs om andra finansiella organisationer >>