Prognoser och forexnyheter om ‘handelsbalans’

Sveriges bytesbalans; ett styrkebesked för svenska kronan

Mådagen den 7 september 2009.

En viktig faktor inom fundamental trading för valutahandlare är bytesbalansen för ett land. Ett lands bytesbalans påverkar starkt växelkurser på lång sikt, mellan 6 månader till 3 år.

Vad är bytesbalans?

Bytesbalansen summerar flödet av varor, tjänster, inkomster och transfereringar till och från ett visst land. Den spårar handelsbalansen (export och import av varor och tjänster), inkomststöd (såsom räntor, utdelningar och löner) och ensidiga överföringar (stöd, skatter, och enkelriktad gåvor). Positiva värden innebär inflöde av kapital medan negativa värden betyder att kapital lämnar landet.

Det är ett sätt att mäta hur ett lands ekonomi samverkar med andra regioner. Länder strävar efter att få en positiv handelsbalans, eller handelsöverskott, där de exporterar mer än de importerar. En positiv kapitalbas brukar ge förtroende och starkare valuta, åtminstone på sikt, allt annat lika.

Varför är bytesbalansen viktigt för forex traders?

Länder med positiv handelsbalans får effekten att utländska importföretag köper den lokala valutan, vilket ökar värdet gentemot andra valutor. Å andra sidan så ger en negativ bytesbalansen ett handelsunderskott, vilket tenderar att sänka den lokala valutans värde gentemot landets största handelspartners. Sveriges utrikeshandel har varit positiv sedan 1994, dvs. vi exporterar mer varor och tjänster än vi importerar.

Nedan finner du en tabell över länder med bäst bytesbalans

Rank Land Bytesbalans

(2007)

Bytesbalans

(2008, förväntad)

Ratio
1 Singapore 39.209 26.983 23.4
2 Hong Kong 25.529 30.6 12.3
3 Kina 371.883 440 11
4 Schweiz 43.109 44.8 10.1
5 Sverige 39.1 40.4 8.6
6 Taiwan 32.9 25 8.6
7 Tyskland 250.3 235.3 7.5
8 Holland 47.4 38.3 6.1
9 Ryssland 76.2 102.3 5.9
10 Japan 211 157.1 4.8
11 Kanada 12.7 9.6 0.9
12 Brasilien 1.5 -28.3 0.1
13 Mexiko -8.2 -15.5 -0.8
14 India -11.3 -33.3 -1
15 Frankrike -26.9 -45.3 -1
16 Storbritannien -80.7 -45.4 -2.8
17 USA -731.2 -673.3 -5.3
18 Australien -57.1 -42.8 -6.3
19 Sydafrika -20.7 -20.5 -7.3
20 Spanien -145.1 -154 -10.1

Ovannämnda förväntade bytesbalans är beräknad per den 24 augusti 2009.

* Kontosaldo i procent av BNP + Förväntningar
Källa: Internationella valutafonden (IMF), från databasen ‘World Economic Outlook’ (2009).

Sammanfattning av tabellen över bäst bytesbalans

Som ni kan se av siffrorna ovan, så är Singapore Dollar, Hongkong Dollar, Kinesiska Yuan, Schweisiska Franc och den svenska kronan väl positionerade med tanke på deras positiva bytesbalans. SaudiArabien och Norge är två andra länder med synnerligen god bytesbalans, huvudsakligen på grund av oljeexporten, som inte finns med i listan.

Länder med mindre smickrande bytesbalans är t. ex Spanien, USA och Storbritannien.Share on Facebook

Positiv svensk bytesbalans stärker kronan

Fredagen den 26 juni 2009.

Den svenska exporten minskade med 26 % under maj jämfört med
samma månad för ett år sedan. Den totala varuexporten blev 78 miljarder sek under maj 2009, medan varuimporten uppgick till 68,5 miljarder (-24 %). Detta ger en positiv bytesbalans på 9,5 miljarder kronor under maj månad, vilket var de viktigaste fundamentala nyheterna för kronan denna vecka. Men samtidigt är det ju negativt för Sverige att handeln minskar med drygt 1/4 det senaste året.

Ökad handel inom EU

Sverige ökar utbytet med EU, där handeln gav ett överskott på 11,2 miljarder. Samtidigt var handelsbalansen svagt negativ med länder utanför EU, med ett fall på 1,7 miljarder sek.

En bidragande anledning till att (more…)Share on Facebook

Viktiga siffror för kronan på fredag

Fredagen den 26 juni 2009.

För alla som handlar med svenska kronor är det viktigt att hålla koll på siffrorna som släpps kl 8.30 på fredagsmorgonen.

Siffror för handelsbalansen släpps

På fredagen så är det framför allt den svenska handelsbalansen för maj månad som är i fokus. För april månad så var den 8.4 miljarder SEK. Även hur mycket (more…)Share on Facebook