Prognoser och forexnyheter om ‘inflation’

När inflationen är död måste Riksbanken agera

Torsdagen den 28 maj 2015.

Svenska kronor, hundralapp
Detta är något före detta finansminister Anders Borg uttrycker starkt i en intervju till Affärsvärlden.

Han menar på att Riksbanken måste börja agera kraftfullt och oförutsägbart så att man överraskar marknaden istället för att sitta tillbakalutad och ta sina beslut lite försent, lite för svagt.

Att Riksbanken fortsätter att agera som de tidigare gjort, är alltså opassande för dagens snabbt digitaliserade och omställningsbara samhälle.
(more…)Share on Facebook

Norge behåller räntan på 2 %

Torsdagen den 12 augusti 2010.


Norges Bank bestämde sig idag för att behålla styrräntan på 2 %, precis som väntat enligt Bloomberg’s prognoser.

Governör Svein Gjedrem förklarar varför:
“Den senaste utvecklingen i den norska ekonomin har i stort sett i linje med förväntningarna. Aktivitet ökar måttligt. Inflationen har dämpats och ligger nu under 2 procent”.

Bättre global tillväxt för närvarande

Norges Bank berättar att utsikterna för den den globala ekonomiska återhämtningen sker något snabbare än tidigare väntant. Utsikterna för Europa är nu lite bättre, men osäkerheten i den amerikanska ekonomin är dock lite mer osäker för tillfället.

ForexTrading.se förväntar sig att den Norska räntenbanan kommer hållas oförändrad på 2 % under de närmaste månaderna. Avslutningsvis så har den norska kronan (NOK) gått väldigt starkt de senaste månaderna och vissa analytiker varnar nu för att en rekyl kan vara nära.
Share on Facebook

Minskad inflation, men kronans kursutveckling är osäker

Tisdagen den 11 maj 2010.

inflation-sverige

Den senaste veckans valutarörelser har kantats av en kraftigt försvagad svensk krona mot USD. Makro-siffrorna från SCB att inflationen minskat sedan mars i år till 1,0 % för april lugnar dock inte valutainvesterare.

Elpriser ner, men höjda hyror och matpriser

En nedgång i konsumentpriser noterades, dock med blygsamma 0,2 % från mars till april 2010. Det var framför flygbiljetter (-3,9 %) och el (-4,5 %) som blev billigare. Men samtidigt gick bensinpriserna upp (1,2 %), tillsammans med hyror (0,4 %), livsmedel (1,2 %) och restaurangbesök (3,8 %).

Sverige ligger dock på en stabil inflation för tillfället, något som dock snabbt kan ändras om räntan och oljepriser går upp.

Svenska kronan återhämtade sig något

Som synes i diagrammet nedan så har kronan återhämtat sig något efter det rejäla tappet de sista dagarna. Som värst var den ner 9 % mot dollarn, vilket skedde i samband med att Nasdaq börsen och flera aktier föll över 30 %. Detta skedde troligen på grund av ‘fat fingers’, dvs en feltryckning som ledde till att många sålde av aktier automatiskt. Marknaden är fortfarande lite instabil och det råder stor osäkerhet om hur valutakursen för kronan kommer utvecklas framöver. Om risknivån och den politiska osäkerheten ökar, så kommer (more…)

Share on Facebook

Nytänkande Stefan Ingves svarar klokt på 31 frågor

Tisdagen den 21 april 2009.

Det är riktigt kul att vi har en smart riksbankschef som både kan ta kloka riksbanksbeslut och vågar vara öppen och låter folk ställa alla typer av frågor som sedan besvaras. Det är verkligen ingen lätt position att sitta på – men han har under sina 3 år skött tjänsten utmärkt.

Idag var det möjligt att chatta med Stefan Ingves på Riksbankens egen hemsida. Han svarade på många av
frågorna som inte krävde allt för långa utläggningar, redan besvarats eller som krävde allt för djupgående analyser.

Några av svaren från Riksbankens chatt

Hur ser du på den kraftiga kronförsvagningen de senaste månaderna? Är det priset som får betalas för att rädda fastighetsmarknaden, bankutlåningen och ev exportindustrin? (Markus Jalmerot)

Svar: I en liten öppen ekonomi som den svenska får man räkna med att växelkursen fluktuerar ganska mycket i orostider. Det gäller också för en del andra länder. Vi räknar med att kronan förstärks längre fram. (more…)Share on Facebook

Chatta med riksbankschefen om Sveriges valuta

Tisdagen den 21 april 2009.

Det är roligt att se en nytänkande centralbank som vill och vågar chatta med Sveriges befolkning. Allt Du behöver göra för att få möjlighet att chatta med vår riksbankschef, Stefan Ingves, är att gå hit.

Här kommer några frågor som Du kan ställa:

  • Fråga Stefan Ingves om hur han ser på riskerna med Sveriges kraftigt sjunkande valuta.
  • Fråga om hur han tror att inflationen kommer att utveckla sig om 3-6 månader framåt i tiden om Riksbanken sänker räntan med 50-75 punkter.
  • Eller hur han ser på Euron – vad skulle han själv valt om möjligheten fanns?
  • Både kronan och brittiska pundet har haft en liknande valutaförsvagning – upp emot 25 % mot några av de ledande valutorna, fram till för några veckor sedan. Brittiska Bank Of England gick då ut och (more…)

Share on Facebook

Misslyckad valuta läggs ner i Zimbabwe

Tisdagen den 14 april 2009.

Zimbabwes centralbank meddelade idag att deras valuta, Zimbabwe dollarn, läggs ner. Åtminstone under ett år. Förmodligen är det inte många som blir besvikna. De flesta valutahandlare har nämligen inte möjlighet att handla med Zimbabwe dollarn.

2000-talets högsta inflation
Zimbabwe är ett osäkert land på många sätt. Medan landets politiska risk är fjärde högst i världen enligt ‘Risk Index’ från The Economists senaste mätning i oktober 2008, så är inflationen ännu mer skrämmande.

Alla desperata försök att (more…)Share on Facebook

Svenska kronan (SEK) vänder tillbaka

Tisdagen den 10 mars 2009.

Den svenska kronan vänder nu tillbaka mot en korg av flera av de viktigaste valutorna. Av allt att döma så kan SEK stärkas med uppemot 10 % de närmaste 2 månderna mot USD, EUR och DKK.

Många ledande valutaanalytiker tycks vara överens. En av dessa valutastrateger menade att den svenska kronan var den mest undervärderade valutan i världen för tillfället.

En annan (more…)Share on Facebook