Inflation och bankutlåning


Kortsiktigt är det viktigt att titta på allmänhetens vilja att låna pengar och bankernas vilja att låna ut pengar.

Allmänhetens vilja att konsumera styrs mestadels av kostnaden för att låna pengar. Vid en låg ränta ökar efterfrågan och vid en hög ränta minskar efterfrågan.

Andra faktorer är den allmänna prisnivån, till exempel om fastighetsmarknaden är undervärderad ökar efterfrågan på att låna pengar.

Inflation och psykologi

En annan faktor är psykologin, det vill säga att vid en låg konjunktur eller börsnedgång blir efterfrågan på att låna pengar mindre, folket väljer då att spara istället. Det motsatta gäller vid en högkonjunktur eller börsuppgång då folkets vilja att spendera ökar eftersom de känner sig rika och allt kan bara bli bättre.

Bankernas vilja att låna ut pengar

Bankernas vilja, eller kanske snarare ovilja att låna ut pengar, är något som är riktigt aktuellt just nu. Detta är är en otroligt viktig faktorn, eftersom även om räntan är rekordlåg så är bankerna kanske inte villiga att låna ut pengar, då det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Det kan vara vid situationer som en lågkontur då det finns risk att låntagarna inte kan betala tillbaka sina lån i fall de blir arbetslösa, eller vid stor risk för lägre fastighetspriser.

‹‹ Föregående artikel (Penningmängdens påverkan på inflation)Nästa artikel (Långa räntors avspegling i inflationsnivå) ››