Penningmängdens påverkan på inflation


Penningmängden påverkar inflationen på lite längre sikt, ofta med mellan ett och två år fördröjning. Det är en väldigt viktig faktor, eftersom det finns en stark korrelation (om än med en viss eftersläppning) mellan penningmängdens tillväxt och inflationen. Det handlar om en positiv korrelation som betyder att om penningmängden ökar så förväntas inflationen att öka, och vise versa gäller vid en minskning.

Det är viktigt att påpeka att centralbanker tittar noggrant på tillväxten och storleken för penningmängden för att hålla inflationen under kontroll.

Centralbankerna köper eller säljer räntebärande papper (obligationer/statsskuldväxlar) för att påverka penningmängdens storlek, vilket leder till en ökning eller minskning av de tillgängligt likvida medel som kan används till konsumtion.

Hur kan centralbanker ”trycka pengar”?

Om en centralbank vill minska penningmängden så säljer den till exempel statsskuldsväxlar. På detta sätt minskar de likvida medlen på marknaden och därmed konsumenternas efterfråga. När en centralbank sedan köper tillbaka dessa statskuldsväxlar ökar penningmängden eftersom centralbanken lägger likvida medel på marknaden och där med ökar konsumenternas efterfråga. Detta är vad som ofta kallas att ett land trycker pengar eller tar till sedelpressen – något som annonserats att USA, UK och Japan kommer att göra under 2009.

Centralbanken påverkar också penningmängden när den förändrar den korta räntan eftersom när räntan höjs så blir det mer lönsamt att spara än alternativet att spendera och det motsatta gäller vid en räntesänkning.

Vad menas med penningmängd egentligen? Till det räknas alla tillgångar som är relativt likvida för att på kort tid kunna användas för konsumtion och kallas for M3. Ditt hör all innehav av pengar i form sedlar och mynt, M0, samt all inlåning i banker och bankcertifikat i både den inhemska valutan och i all utländsk valuta.

Den viktigaste faktorn är inlåningen, eftersom allt fler transaktioner görs idag med kontokort och därmed har M0:s vikt minskat. Penningmängdens storlek beräknas av Statistiska Centralbyrån.

‹‹ Föregående artikel (Uttalande från centralbanker)Nästa artikel (Inflation och bankutlåning) ››

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.
Något som vi har glömt eller missat om penningmängden? Tveka då inte att kontakta oss.