Råvaruprisers inverkan på inflationen


Råvaror har en viss inverkan på inflationen. Den viktigaste råvaran att hålla koll på är råoljan, vilken har störst inverkan på inflationen och konsumentprisindex av alla råvaror. Oljans betydelse för många länder har dock minskat, allt medan Kina och de övriga BRIC länder behöver allt mer olja.

Guld är den råvara som spelar störst roll som inflationshedge. När dollarn går ner i värde mot andra valutor så går priset för guld upp. Investerare tenderar att köpa guld speciellt när aktiemarknaden går ner och det kan betecknas som en alternativ investering.

‹‹ Föregående artikel (Valutakurser och inflation)Nästa artikel (Uttalande från centralbanker) ››