Stochastic Oscillator


Stochastic Oscillator mäter en valutas nuvarande pris jämfört med det historiska priset för en viss tidsperiod. På detta vis kan graden av överköpt eller översåld mätas. Detta är en av de mest följda tekniska indikatorerna för valutahandel.

Hur fungerar Stochastic Oscillator?

Denna momentumindikator avser mäta så att du kan gå in vid rätt tillfälle, t. ex efter att allt för många sålt av eller att allt för många köpt ett visst valutapar.

Skalan för Stochastics Oscillator är 0 till 100. Alla värden över 80 signalerar överköpta tillfällen, då den reflekterar faktum att valutan är stark och dess pris stänger nära det högsta för trading rangen.

Värden under 20 indikerar översålda tillfällen och reflekterar faktum att valutan är svag och dess pris stänger nära botten av trading rangen.

Att tänka på med Stochastic Oscillator?

För korta tidsintervall ökar känsligheten för indikatorn. Därför kan Stochastics Oscillator lätt skapa för många signaler ifall tidsintervallet är för kort, vilket minskar trovärdigheten för indikatorn.

Hur beräknas Stochastic Oscillator?

Det finns två linjer i Stochastic indikatorn. En av linjerna är %K linjen och den andra är %D linjen. %K linjen beräknas genom att använda högsta, lägsta och stängningskursen.  Formeln för %K är enligt nedan.

För ett visst tidsintervall:

%K = 100 x (Sista stängningskursen – lägsta valutakursen för hela tidsintervallet) / (Högsta kursen för hela tidsintervallet – Lägsta kursen för hela perioden)

%D är det glidande medelvärdet av %K. Ett glidande medelvärde är ett genomsnitt av %K för den specificerade perioden. Den förflyttas för i varje beräkning används det senaste datan från x antal tidsperioder.

Fler tekniska signaler vid valutahandel

›› Läs mer om RSI och andra tekniska signaler som är värda att känna till när man handlar med valutor