Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är en betydandeorganisation som uttrycker och försvarar unionens generella intressen och är motorn i unionens institutionella system.

Vad är Europeiska kommissionens uppgifter?

De huvudsakliga uppgifterna för Europeiska kommissionen är att föreslå lagstiftning till Europaparlamentet och rådet, samt administration och genomförande av EU’s gemensamma politik. De ska också driva gemenskapens lagstiftning (tillsammans med EG-domstolen) och förhandla fram internationella avtal, framför allt gällande handel och samarbete.

Det kanske viktigaste för Europeiska kommissionen är:

-Berätta om de senaste officiella pressmeddelandena, fotografierna och direktsända TV-inslagen gällande EU-frågor.
-Förmedla uppgifter om kommande evenemang inom EU.
-Vara länken till olika politikområden som administreras och genomförs av kommissionen.
-Möjligheter att påverka beslutsfattandet.
-Enkel tillgång till organisatoriska uppgifter (möten, arbetsprogram, kontakter etc.)
-Direkta länkar till kommissionens viktigaste informationstjänster.

Vad tycker du själv om EU kommissionen? Gör de ett bra jobb?
är en