Finanstilsynet

Finanstilsynet är en dansk myndighet som övervakar företagen på den danska finansmarknaden.

Vem står bakom Finanstilsynet

Uppdraget kommer från Folketinget (Danmarks riksdag) och syftar till att upprätthålla ett effektivt och stabilt finansiellt system.

Vad är Finanstilsynet mål?

Finanstilsynet bidrag består i att medverka till att tilliten til den danska finansiella sektorn bevaras, av både allmänheten och verksamheter, både inrikes och utomlands.

Finanstilsynets verksamhet kan delas upp i tre huvudområde:

  • Tillsynsverksamhet
  • Lovgivningsarbete
  • Information

Samarbete och utbyte sker med bl. a. Danmarks NationalbankFinansministeriet, OMX, VP, Finansrådet, Pengeinstitutankenævnet och Økonomistyrelsen.

Hur många företag övervakar Finanstilsynet?

Ett stort antal företag övervakas i Danmark. För mer info, gå hit.

Hur finansieras Finanstilsynet?

Myndigheten finansieras genom skattepengar, tillsynsavgifter och tillståndsavgifter.

Hur kontaktar jag Finanstilsynet?

Officiell webbplats: www.Finanstilsynet.dk
Epost: [email protected]
Adress: Århusgade 110, 2100 København Ø
Telefon: +45 33 55 82 82
Öppettider: 09.00-16.00 (fredag 9-15)

Något vi glömt eller bör tillägga om Finanstilsynet?
Vänligen maila oss då på info [at] ft.se

Läs om andra finansiella organisationer >>