Internationella Valutafonden

Internationella valutafonden, eller International Monetary Fund (IMF) som den heter på engelska, är en organisation som finns i 185 länder. IMF arbetar för att främja globalt monetärt samarbete, säkra finansiell stabilitet, underlätta internationell handel, främja hög sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt samt minska fattigdom runt om i världen.

Vad gör Internationella Valutafonden (IMF)?

IMF arbetar inom tre huvudsakliga områden.

Utlåning av pengar

IMF lånar ut pengar till länder med betalningsbalanssvårigheter att kan erbjuda tillfällig finansiering och stödj till en politik som syftar till att korrigera de bakomliggande problemen. Under finanskrisen har pengar lånats ut till många länder, allt från Island till Lettland. Lån till låginkomstländer finns också att tillgå och syftar speciellt på att minska fattigdomen.

Övervakning

Internationella Valutafonden övervakar den ekonomiska och finansiella utvecklingen och tillhandahåller rådgivning i policyfrågor, som särskilt syftar på krisförebyggande.

Bistånd

IMF ger också länder tekniskt bistånd och utbildning inom sina kompetensområden.

Vad som understödjer alla dessa områden är den ekonomiska forskning och statistik som kommer från Internationella Valutafonden.

Hur uppnår IMF sina mål?

Det finns flera sätt för Internationella Valutafonden att uppnå sina mål. Här kommer några.

Ekonomisk övervakning

IMF främjar global tillväxt och ekonomisk stabilitet genom att uppmuntra länder att föra en sund ekonomisk politik. För att göra det regelbundet övervakar globala, regionala och nationellt anställda den ekonomiska utvecklingen. Det syftar också till att bedöma effekterna av den ekonomiska politiken i enskilda länder på andra ekonomier.

Tekniskt stöd och utbildning
IMF erbjuder tekniskt stöd och utbildning för att hjälpa medlemsländer att stärka sin förmåga att utforma och genomföra en effektiv politik. Tekniskt stöd erbjuds inom flera områden, inklusive skattepolitik, valuta- och penningpolitik, bank och det finansiella systemet, samt övervakning, reglering och statistik.

Utlåning av kapital

I händelse av att medlemsländerna har svårigheter att finansiera sin betalningsbalans, har IMF en fond att tillgå som kan utnyttjas för att underlätta finansiell återhämtning. Ett politiskt program som stöds av finansiering har utformats av de nationella myndigheterna i nära samarbete med Internationella Valutafonden. Fortsatt ekonomiskt stöd är villkorat med att länderna som lånar uppfyller de krav som IMF ställer.Internationella Valutafonden ger också låginkomstländer lån med förmånlig ränta, samt genom program för fattigdomsminskning och ökad tillväxt.

Webbplats: www.imf.org
Adress: “International Monetary Fund”, 700 19th Street, N.W., Washington, D.C. 20431, USA.
E-post: [email protected]
Telefon: + 1 (202) 623-7300