Tillväxt i Storbritannien – men hur ser räntorna ut?

Gherkin, LondonEtt konsensus på nästan femtio ekonomiska experter förutspår att Storbritannien kommer att visa upp en tillväxt som överskrider de övriga G7-nationernas under de kommande kvartalen, men The Bank of England har inga brådska när det gäller att höja räntorna, vilket kan sakta ner återhämtningen.

Opinionsundersökningar visar, precis som Forex online trading, att The Bank of England kommer att hålla på räntorna till det andra kvartalet under 2015, höja dem med 25 grundenheter och sedan höja ytterligare med samma magnitud under det tredje kvartalet.

Charlie Bean, vice guvernör, har redan gått ut med att räntorna osannolikt kommer gå över 2,5% under de nästkommande tre åren.

De allmänna förväntningarna är att Storbritanniens GDP kommer att växa med drygt 0,6% var tredje månad, fram till slutet av augusti 2015. Om detta visar sig vara fallet så skulle Storbritannien vara på väg att nå samma nivå som innan bankkrisen i början av juli detta år. Detta skulle göra Storbritannien till den snabbast växande ekonomin av de sju största industrialiserade nationerna.

Detta följer närmast exakt Mark Carneys kommentar till Inflation Report Hearings, att oavsett det stora bakslag som Storbritannien har utstått sen förra året så är det ingen fara att det kokar över. Överskottskapacitet i ekonomin bedöms nuvarande ligga på mer än 1,5% av GDP, vilket tillåter räntorna att ligga kvar oförändrade under en viss tid.

En annan faktor är att om pundet skulle förstärkas så skulle det leda till att hastigheten med vilket återhämtningen sker skulle sjunka. Kombinerat med en långsam men stadig återhämtning i Eurozonen så betyder detta att euron borde kunna hålla sin position gentemot pundet, åtminstone i ett korttidsperspektiv. Forex online trading håller sin syn på euron försiktig men positiv.