Alternativa investeringar

Allt medan medelsvensson handlar aktier och fonder, så satsar folk med lite bättre ekonomisk insikt och större kapital ofta i alternativa investeringar. Men vad är en det och vem kan satsa i dessa?

Vad är alternativa investeringar?

En alternativ investering kan betyda olika saker beroende på vem du frågar. Vi definierar det som en investeringsprodukt som skiljer sig från aktier, obligationer och rena pengar. Generellt sätt bör de vara okorrelerade med aktiemarknaden och minska risknivån i portföljen. Ifall du inte investerade alternativt så skulle en större andel förmodligen satsas på aktiemarknaden som är mycket konjunkturberoende.

Några vanliga alternativa investeringar

De vanligaste alternativa investeringsformerna är följande:

 • Fastigheter: Du kan satsa på att köpa nya fastigheter eller renovera hela fastighetsbestånd. Risk: Medel. Möjligheter: Stora. Starkt konjunkturberoende.
 • Riskkapital till nya verksamheter. Risk: Hög. Möjligheter: Stora. Relativt konjunkturberoende.
 • Råvaror i form av guld och olja är också ytterst aktuella som alternativa investeringar. Guld beaktas som en inflationshedge, vilket gör den extra intressant för många som villminska risken i sin portfölj eller skydda sig mot konjunktursvängningar. Risk: Medel. Möjligheter: Stora. Olja är konjunkturberoende men guld är det inte.
 • Forex Trading eller valutahandel är en högaktuell alternativ investering. Risk: Medel-hög. Möjligheter: Stora. Inte konkunkturberoende.
 • Konst är en annan intressant investering som du kan glädjas åt varje dag. Risk: Medel. Möjligheter: Medel-stora. Konst är relativt konjukturberoende och priserna har gått ner på sistone.
 • Hedgefonder är också en vanlig alternativ investering. Var noga med att läs igenom inriktning och tidigare historik. Risk: Medel. Möjligheter: Medel. Oftast inte så beroende av konjunkturen som andra aktiefonder.
 • Vin är en annan populär investeringsmöjligheter. Risk: Medel. Möjligheter: Medel. Inte vidare konjunkturberoende.
 • Antikviteter är också populära som alternativa investeringar. Risk: Medel. Möjligheter: Medel. Inte så konjunkturberoende.
 • Frimärken är den sista alternativa investeringen som vi tar upp. Risk: Medel. Möjligheter: Medel. Inte direkt konjunkturberoende.

Alternativ investering, för vem?

Det kan vara lämpligt med en alternativ investering om du vill:

 • Sprida riskerna
 • Har stor andel i aktier, fonder eller obligationer.
 • Har stor andel i en enskild aktie.
 • Vill hedga dig mot inflation.
 • Vill hedga dig mot ytterligare konjukturnedgång.
 • Du vill ha tillgångar som går upp när aktiemarknaden faller.


Läs mer om automatisk valutahandel som blivit en allt mer populär investeringsform.