Centralbanker och interventioner

Fakta om centralbanker och interventioner

Hur fungerar centralbanker under fast- och rörlig växelkurs? Vad är de främsta målet för en centralbank? Här förklarar vi lite grundläggande teori för hur centralbanker agerar och varför dem agerar som dem gör.

Inflationsmål

En centralbank har ofta som främsta mål att hålla en stabil politik, men en inflationsnivå på omkring 1,5-2.5 %. Men målen kan givetvis variera beroende på historik för respektive land och hur den ekonomiska situationen är. Läs mer om centralbanker på deras respektive hemsida.

Interventioner från centralbanker i form av köp och försäljning av valuta

Centralbanker kan kortsiktigt påverka de rådande växelkurser, inte bara via att sänka eller höja räntan, utan också via interventioner. Dessa interventioner sker i form av köp eller försäljning av utländsk valuta, beroende pa effekten man vill åstadkomma. Det skär genom en minskning eller ökning av centralbankens valutareserv. Om Riksbanken vill att Svenska Kronan ska stärkas mot US Dollarn säljer de US Dollar for att köpa Svenska Kronor. Vice Versa gäller om man vill att Svenska Kronan ska försvagas. Ifall flera centralbanker har samma uppfattning så kan dem tillsammans gå in och göra interventioner tillsammans för att uppnå den önskade effekten. Detta fungerar bäst och är mest aktuellt i de stora och mest handlade valutorna, såsom amerikanska dollar, brittiska pund, japanska yen och euron.

Muntliga interventioner – nog så effektiva

Centralbanken kan också påverka växelkursen genom att göra muntliga interventioner. Detta görs genom att tala om för marknaden vilken växelkurs som centralbanken anser sig vara den korrekta.

En annan muntlig intervention ar att indirekt avslöja om vad som kommer att hända med räntan i framtiden eller genom att medvetet överaska marknaden genom att överträffa analytikernas förväntningar om centralbankens agerande vid räntemöten.

Det senare skapar stor förvirring och osäkerhet om det upprepas allt for ofta, vilket ledder kortsigtigt till stor volatilitet i valutans växelkurs. Detta lockar många valutatraders eftersom volatilitet ar något som uppskattas stort av alla traders, resultatet blir att valutan blir annu mer volatil, speciellt nar det rör sig om små valutor med låg omsättning.

Ett klart och tydligt exempel ar den senaste räntesänkningen från Riksbanken som var klart mycket större an vad marknaden hade förväntat sig. I dem har fallet ledde det till en kraftig försvagning av den Svenska Kronan.

Både de verkliga och de muntliga interventionerna ar sällan långsiktigt hållbara och kan i bästa fall påverka växelkursen kortsiktigt och är därmed inget bra verktyg att styra valutakursen på lång sikt.

En bonus för att förutspå framtida räntenivåer

För att förutspå räntesänkningar eller räntehöjningar kan du med fördel läsa protokoll från centralbankers/riksbankens senaste möte. Det är också bra att läsa om prognoser från makroanalytiker som vanligtvis sammanställs minst en vecka innan centralbankernas möte. Sedan så kommer den verkliga kursändringen när centralbankerna berättar hur dem ser på ekonomin, ifall dem ska sänka eller höja räntan och hur deras hållning är till det specifika valutaområdets ekonomi framöver..

‹‹ Föregående artikel (Utrikeshandels påverkan)Nästa artikel (Politisk risk) ››

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.

Något som vi har glömt eller missat om centralbanker och interventioner? Kontakta oss då via vårat kontaktformulär.