Politisk risk

Politisk osäkerhet och växelkurspåverkan

Kan politiska förhållande ändra hur investerare bedömer en valuta? Vad är exempel på politiskt säkra eller osäkra länder och valutor? Här får du en genomgång av hur politiska faktorer kan påverka växelkurser.

Politisk oro – ökad osäkerhet och risk

En faktor som starkt kan påverka en växelkurs på både kort, medellång och lång sikt och är politisk oro. Den huvudsakliga anledningen är att det är svårt att uppskatta vad som kommer att hända i ett land med politisk oro och det ger frågetecken kring hur den ekonomiska politiken kommer att se ut i framtiden. Som investerare vill Du självklart ha betalt för denna typ av oro, vilket återspeglas i växelkursen och investeringar i det aktuella landet.

Politisk osäkerhet och värdering av tillgångar

Politisk osäkerhet gör det svårt att värdera tillgångar i framtiden, eftersom oväntade politiska beslut kan få värdet på tillgångarna att falla eller öka. Vid sådana situationer brukar valutas växelkurs försvagas och vara volatil allt eftersom viljan av investerarna att ha sina pengar placerade i ett land minskar kraftigt på grund av att man inte riktigt vet vilken politik som kommer att föras i framtiden.

Som exempel på politisk oro kan vi nämna Venezuela som har pratat om att nationalisera vissa tillgångar och även gjort så. Vid sådana situationer kan investerare tvingas att sälja sina tillgångar till kanske inte så marknadsmässiga priser, eftersom det finns bara en enda köpare, staten. Vid sådana situationer år det inte många som vill investera, vilket minskar efterfrågan av landets valuta och där med försvagas valutans växelkurs.

Andra exempel på politisk oro är när ett land byter regering allt för ofta och därmed inte är konsekventa med sina riksdagsval. Det skapar osäkerhet eftersom man inte riktigt vet när nästa regeringsbyte kommer att äga rum eller hur landet kommer att styras framöver.

Viktigt att ta upp att vid valperioder brukar regeringens arbete stå stilla eftersom största delen av kraften läggs på valaktiviteten. Samtidigt brukar business aktiviteten minska eftersom företag och investerare i vissa fall avvaktar med sina investeringar tills man vet vilken ekonomisk politik som kommer att föras i landet. Även vid normala valår brukar det skapas lite politiskt oro som leder till att valutakursen blir volatil.

Det finns också politiska oroligheter som ar globala, t. ex Irakkriget, 11 september etc. Vid sådana fall tenderar små valutor att drabbas negativt eftersom alla investerare söker sig till starka och stabila valutor där länderna bakom valutan är både politiskt och ekonomiskt stabila, samt i vissa fall även militärt starka. Det är effekten av att investerarna anser sådana länder ger ett bra skydd för tillgångarnas värde.

Ett sådant land brukar kallas för ’Safe Heaven’ och USA räknas till en sådan plats. Det märks av att vid oroligheter brukar US dollarn brukar öka i värde. Den Schweiziska Francen räknas också som ett ’Safe Heaven’, inte på grund av sin militära styrka utan på grund av dess neutralitet, som på ett sätt garanterar att landet kommer att vara en neutral och säker tillflyktsort vid politiska och militära tvister även i framtiden..

Länder med relativt hög politisk osäkerhet

  • Zimbabwe: Kaos råder i spåret av massarbetslöshet och hyperinflation.
  • Thailand: En betydande politisk osäkerhet har utvecklats under vintern 2009.
  • Pakistan: Betecknas ofta som ett ’safe heaven’ för terrorister. Motsatsen till politisk säkerhet.
  • Israel: Bomber och granter är inget som premieras av valutahandlare.
  • Ryssland: Efter att ha beslagtagit Telias ryska dotterbolag, så måste den politiska risken ha ökat i landet.

Valutaregioner med relativt hög politisk säkerhet

  • Europeiska Unionen (EU)
  • Schweiz
  • USA
  • Japan
  • Australien

‹‹ Föregående artikel (Centralbanker och interventioner)Nästa artikel (Värdering av valutor) ››

Artikeln om politisk risk och osäkerhet är skriven av Athanasios Karagiannis.