TCW Index & PPP

Hur avgöra om en valuta är över- eller undervärderad?

Att säga om en valuta är under- eller övervärderad är inte det lättaste som finns. Det finns dock sätt där man grovt skulle kunna beräkna om växelkursen är den korrekta.

Kortsiktigt påverkan av valutor

Förutom teknisk analys och diverse trading faktorer så kan en valuta kortsiktigt påverkas av centralbankernas interventioner eller av andra kapitalrörelser som kan orsakas av investeringsklimatet i landet. Vid sådana fall gäller det att hålla sig väl underrätat om vad som händer på valutamarknaden för att kunna avgöra om en valuta är över- eller undervärderad.

Sedan kan man titta på Köpkraftsparitet, PPP, och på hur t. ex svenska kronan förhåller sig till TCW-indexet.

Men först kan du läsa mer om TCW Index, ett sätt att mäta den svenska kronans värde mot andra valutor.

TCW –  Index

TCW–indexet, Total Competitiveness Weights, är ett sätt att mäta den Svenska Kronans värde mot en korg av andra valutor. Av de 21 valutorna som ingår i TCQ-index så har Euron, amerikanska dollarn, brittiska pundet, danska kronan och japanska yen störst vikt.

›› Se alla valutor i TCW index och dess värdering.

TCW indexet startades i slutet av 1992 med ett indexvärde på 100.

Genom att titta på indexet får man en bild över hur värdet på den svenska kronan har förändrats i förhållande till valutorna i korgen. Ett högt värde betyder att kronan har försvagats och ett lågt värde att kronan har förstärkts.

Mellan 1992-2008 så har TCW-indexet legat runt 126 i genomsnitt. Därmed kan en allt för stor avvikelse från 126 betyda att valutan antigen är över- eller undervärderat.

Om vi tittar pa TCW indexet idag, mars 09, ser vi att värdet ligger runt 150, vilket kan tolkas som att svenska kronan är kraftigt undervärderat. Det är viktigt också att titta på hur drastiskt förändringen har varit.

Om vi ser en kraftig förändring på väldigt kort tid skulle man kunna säga att det är en anomali. Det kan handla om att centralbanken intervenerar med valutor för att stärka eller försvaga kronan. Andra orsaker kan vara politisk eller ekonomisk oro i omvärlden. Vid sådana tillfällen brukar växelkursen gå tillbaka till den genomsnittliga nivån när osäkerheten har lagt sig, kursen brukar korrigeras inom 0 – 2 år.

Köpkraftsparitet

Köpkraftsparitet eller Purchasing Power Parity, PPP, kan användas för att få en bild om en valuta är över- eller undervärderat. ›› Läs mer om köpkraftparitet.

‹‹ Föregående artikel (Politisk risk)Nästa artikel (Ekonomisk tillväxt [BNP]) ››

Artikeln är skriven av Athanasios Karagiannis och justeras av Markus Jalmerot.