Teknisk analys


Grunden för handel med valuta är teknisk analys, för att analysera hur valutorna förändrats över tid historiskt sett vilket skulle kunna ge en indikation på hur valutan rör sig framöver. Det finns dock alltid utomstående parametrar, t.ex. politiska beslut eller andra makro-relaterade parametrar, som påverkar en valutakurs och tekniska indikatorer är alltså endast ett hjälpmedel. En teknisk analys av ett valutapar görs med hjälp av så kallade tekniska indikatorer eller tekniska signaler.

Många tekniska indikatorer fungerar extra bra för just valutor. Anledningen till att teknisk analys fungerar så bra för valutahandel är den höga handelsvolymen, antal aktörer som är involverade och svårigheten att manipulera kurserna. Det faktum att handelsvolymerna är så ofantligt stora när det kommer till valutor i allmänhet, då hela länder grundar sin ekonomi på en valuta, gör att enskilda aktörer inte kan påverka kursens rörelse på samma sätt som vid t.ex. handel med aktier.

Genom att lära Dig grunderna för teknisk analys med valutapar så kan du börja göra sunda trading-beslut. De flesta valutamäklares handelsplattformar och valutahandelsprogramvaror stödjer tekniska signaler för att hjälpa dig göra en teknisk analys. Hur omfattande och bra tekniska signaler som tillhandahålls är givetvis något vi tar hänsyn till när vi recenserar och betygsätter olika valutamäklare.

Tekniska signaler vid valutahandel

Nedan följer de viktigaste tekniska signalerna som Du bör känna till och använda vid valutahandel.