Inflation

Svenska kronor, hundralapp
Inflationsdifferensen mellan två länder, eller generellt mot omvärlden, är en av de viktigaste faktorer som påverkar växelkurser på lång sikt.

Ett land som har lägre inflation än ett annat brukar se sin valuta stärkas på längre sikt. Denna effekt kan man se i många låginflationsländer, till exempel Tyskland före Eurons ankomst, som historiskt sett har haft en stark valuta.

Det händer eftersom landet med längre inflation kommer att få en konkurrensfördel i framtiden, eftersom deras varor kommer att vara billigare än de andra ländernas varor. Det leder till att exporten kommer att öka vilket i sin tur leder till att efterfrågan av valutan ökar, vilket ger en starkare valuta.

Denna effekt blir störst när det rör sig om länder som har samma exportstruktur och som konkurerar öppet på världsmarknaden.

Nedan besvaras de vanligaste frågorna om inflation av våra experter:

‹‹ Föregående artikel (Ekonomisk tillväxt[BNP])Nästa artikel (Teknisk analys) ››

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.

Något som vi har glömt eller missat om inflation? Tveka då inte att kontakta oss.