US dollar mot högsta nivån på 20 år

usd högsta på 20 år

Den amerikanska dollarn fortsätter att stärkas mot flera andra G10-valutor. Imorse steg det index som följer USD mot en korg av sex andra stora valutor med 0,2% till 104,40 – vilket är den högsta nivån på två decennier. 

Dollarn har gått starkt mot såväl euron som flertalet andra stora valutor under den senaste månaden, och framförallt under den senaste veckan. Redan i slutet av förra veckan och början av denna steg greenbacken i pris när de långa räntorna i USA höjdes ganska rejält. Listräntan på amerikanska 10-åriga statsobligationer var i måndags upp på över 3%, mycket som ett resultat av att Fed förväntades höja landets styrränta med minst 0,25 punkter under det möte som sedan skulle hållas i onsdags.

Och visst blev det en höjning – men en dubbelt så stor sådan som många förutsåg. Amerikanska centralbanken beslutade att höja styrräntan med 0,50 punkter istället för 0,25. Ytterligare höjningar väntas komma även senare i år, med minst 0,25 punkter för varje gång.

Som bekant leder generellt en högre ränta till en stärkt valuta. USD i det här fallet blir mer attraktiv för utländska investerare att placera pengar i, varför inflödet av kapital ökar och valutapriset åker upp.

En högre ränta, eller förväntningar om en högre ränta, är emellertid inte det enda som kan få en valuta att öka i värde. Andra makroekonomiska faktorer kan också bidra – däribland rapporter om jobb och arbetslöshetsnivån i ett land, som USA väntas släppa inom någon dag eller två.

Nulägesrapport om arbetslöshet kan initiera fler ekonomiska åtstramningar

Färsk statstik om hur den aktuella arbetslösheten och sysselsättningen i USA ser ut är av stor vikt när Fed beslutar om en lämplig ekonomisk strategi framåt, precis som inflation och andra viktiga KPI:er. En ny jobbrapport väntas publiceras inom de närmaste dagarna, vilken – beroende på hur läget ser ut – kan leda till att förväntningarna på en än högre ränta ökar.

Egentligen cirkulerar det alltså tillbaka till samma sak – justeringar av räntan i syfte att dämpa eller elda på den amerikanska ekonomin. För närvarande tuffar den på lite väl bra med en stigande inflation som resultat. April månads jobbrapport – den så kallade Nonfarm pay rolls report, vilken inkluderar statistik över antal jobb och aktuella lönenivåer inom konsumtions-, bygg- och tillverkningsföretag– väntas visa att över 400 000 nya jobb skapades bara under föregående månad. Fantastiskt på alla sätt och vis förstås, men också något som ytterligare kan driva på inflationen. Stämmer prognosen överens med den fakta som redogörs i den kommande rapporten, får det ses som en tydlig bekräftelse på att strategin med monetära åtstramningar är rätt.

Inflationen i USA den högsta på 40 år

Mars 2022 låg USA:s inflation på hela 8,5%, vilket innebar en ökning från 7,9% i  februari och 7,5% i januari. Mars siffra är också den högsta inflationen landet sett på drygt fyrtio år och utvecklingen är vad som föranlett åtgärder som räntehöjningar och stopp för stödköp av statsobligationer. Situationen i USA är emellertid inte unik – även i Sverige och inom Europa generellt går utvecklingen åt samma håll. Hur man hanterar den ser dock olika ut.

Medan USA såväl som Storbritannien, Norge och Sverige, bland andra, har övergivit de rekordlåga räntenivåerna och påbörjat avvecklingar av andra ekonomiska stödåtgärder som sattes in under pandemin, sitter EU ännu lugnt i båten. Lite väl lugnt, enligt många. Unionen har fortfarande inte genomfört eller annonserat någon nära förestående räntehöjning trots att inflationen tickar uppåt. Inte heller har man avslutat andra stöttande åtgärder.

Resultatet? En nedåtgående trend för euron – och då inte minst mot USD. I veckan tradades valutaparet EUR/USD nere på 1,0494 – bara marginellt över förra veckans femårslägsta på 1,0469.

Hur ser prognosen ut för USD i närtid?

Kommer dollarn att fortsätta stärkas mot både euron och flera andra stora valutor, eller är prisrallyt snart över? Om det kan vi förstås endast spekulera. Sannolikt verkar dock att USD fortsätter hålla mark mot euron så länge USA fortsätter med en betydligt mer aggressivt inflationsdämpande finanspolitik. ECB står fortfarande fast vid att dagens rekordlåga ränta ska behålla åtminstone till 2024 – ett agerande, eller kanske snarare brist på agerande, för vilket banken också blir allt mer kritiserad.

Vad tror du om utvecklingen för EUR/USD närmaste veckorna? En snabb titt hos stora mäklare visar att en majoritet av alla som handlar gör det med köppositioner .

Kom igång med forextrading hos Skilling!