Ordlista

Är det något ord inom valutahandel som du är osäker på? I vårt valutalexikon hittar du alla krångliga ord som kan behöva extra förklaring:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z Å Ä Ö

A
Apricering / apricera
En valuta sägs apricera när dess värde stärks i förhållande till efterfrågan i valutamarknaden.

Arbitrage = Profitera på prisskillnader i samma valuta, genom att handla på olika marknader/marknadsplatser.

At best (för bästa valutakurs)
En vanlig term på internationella valutaplattformar. Innebär att du är villig att köpa eller sälja till marknadens bästa pris. Kan vara ett alternativ speciellt vid låg volatilitet, då inga större nyheter väntas.

B
Bar Chart = En av de vanligaste typerna av forex charts. Består av fyra väsentliga punkter: Hög, låg, öppnings- samt stängningskurs. Dagens högsta och lägsta valutakurs formar den vertikala baren i en intradags-graf. Sedan finns öppningspris, vilket markeras med en horisontell linje till vänster om bar-stapeln.
Slutligen har vi stängningspris, vilket markerar en horisontell linje till höger om bar-stapeln.

Basvaluta = Den första valutan i ett valutapar, vilken visar hur mycket basvalutan är värd i termer av andravalutan.

Bear Market = En period av nedåtgående pris i ett valutapar.

Belåning
Kallas också för ‘margin’ eller ‘leverage’ på engelska. Ration du får fram här är säkerheten du måste ha på ditt konto för en viss valutaposition. Ex: En valutamäklare har 100 gångers (100:1) i belåningsgrad. För att handla 1 vanlig lot av EUR/USD, dvs 100 000 USD, så behöver du alltid ha mer än 1000 USD i din depå.

Broker = På svenska säger vi ofta mäklare. En forex broker agerar mellanhand mellan köpare och säljare.

Bull Market = En period av uppåtgående pris i en eller flera valutor.

C
Cable – Valutahandlare brukar använda ordet ‘cable’ när de talar om valutaparet GBP/USD. Namnet har uppkommit eftersom kursen ursprungligen överfördes via en transatlantisk ‘cable’ (line) i början av 1800-talet.

Candlestick Chart
En typ av valutagraf som indikerar handelsnivåerna för en viss dag, med både öppnings- och stängningspris. Om öppningspriset är högre än stängningspris, så blir rektangeln mellan öppnings- och stängningspriset skuggat (ibland blått). Om stängningspriset är högre än öppningspriset, så blir området inte skuggat (ibland rött).

Centralbank = Regering eller kvasiregering som utfärdar valuta och administrerar penningpolitik, såsom öppna marknadsoperationer och håller valutareserver i andra valutor. Exempel på centralbanker är Riksbanken i Sverige, Federal Reserve i USA och ECB i EU.

F
Forex trading = Forex är en förkorning av det engelska ordet FOReign EXchange. Den direkta översättningen till svenska blir då valutahandel. Valutor kan handlas på spot, CFD’s, optioner eller terminer.

Fx = Foreign Exchange, ett annat ord för forex eller valutahandel.

I
Inflation
Ett ekonomiskt fenomen där priser för konsumentvaror stiger snabbare än lönerna och urholkar köpkraften.

Intervention
Centralbanker kan ibland gå in och intervenera, dvs påverka värdet av en valuta genom att lägga stora summor på att försvara (köpa mer lokal valuta) eller försvaga (sälja lokal valuta).

K
Kiwi
Ett vanligt uttryck bland valutatraders för New Zealand dollar (NZD).

V
Volatilitet = Ett sätt att mäta prisrörelser i valutakurser och/eller valutahandel, men även andra finansiella instrument.

Är det något ord inom valuta, valutahandel, forex spot, valutaterminer eller generella finansiella ord som du saknar? Kontakta oss då via kontaktformuläret, så återkommer vi snarast möjligt eller lägger till ordet direkt i vår forex ordlista.