När världens största metallbörs har slut på metall, så..

Vad händer egentligen när världens största metallbörs inte har någon metall kvar? Vi talar om metallbörsen i London som fått slut på metall. London Metal Exchange försöker snabbt lösa problemet för sitt flaggskeppskontrakt för koppar, som sätter det globala priset för en av världens viktigaste råvaror.

Problemet härrör från London Metal Exchanges fysiska natur: alla som har ett kontrakt som löper ut blir ägare till ett paket med metall i ett London Metal Exchange-lager. Däremot måste den som har sålt en leverera metallen när kontraktet går ut.

Ingen metall kvar att leverera från LME
Men med tillgängliga kopparlager på London Metal Exchange-lager som faller under 20 000 ton – mindre än vad Kinas fabriker förbrukar på en dag – brottas handlare med möjligheten att det helt enkelt inte kommer att finnas metall tillgänglig att leverera. Men ifall du vill tradea koppar CFD online och spekulera på kopparpriset, så är det möjligt hos CMC Markets.

Den dramatiska nedgången i lager som började i augusti 2021 och accelererade den här månaden har fått de närmaste London Metal Exchange-kontrakten att öka för att registrera premier över koppar för senare leverans. Det är särskilt smärtsamt för koppartillverkare – företag som förvandlar grundläggande metall till saker som ledningar, plattor och rör, och som tenderar att sälja London Metal Exchange-terminer för att säkra sin prisexponering.

Men tömningslagren har också hjälpt till att driva benchmarkpriserna mot rekordnivåer och koppars genomgripande roll i världen innebär att kostnadsökningen kommer att öka ett omfattande inflationstryck för tillverkare och byggare. Och samtidigt som ökande hot mot den globala ekonomiska aktiviteten väcker frågor om utsikterna för efterfrågan på koppar, är lagren på kinesiska och amerikanska rivaliserande börser till London Metal Exchange också låga.

Endast en liten del av världens koppar ser någonsin insidan av ett London Metal Exchange-lager, och kopparanvändare tenderar att ha långtidskontrakt med producenter och handlare snarare än att söka förnödenheter från börsen. Icke desto mindre visar det faktum att börsens lager är så låga – och inte bara på London Metal Exchange – att marknadens buffert är farligt låg.

Nödåtgärder har tillsatts
London Metal Exchange införde nödåtgärder på tisdagskvällen för att komma till rätta med situationen. Bland dem var en tillfällig ändring av reglerna som tillåter alla med en kort position som inte kan leverera koppar att skjuta upp sin leveransskyldighet mot en avgift.

“Det här är en situation utan motstycke, och vi har inte sett något liknande i kopparmarknadens senaste historia”, säger Robin Bhar, en oberoende konsult som har analyserat London Metal Exchange-metallmarknaderna i mer än 35 år. “Dessa marknadsåtgärder är drakoniska, men de behövs.”

London Metal Exchange har också startat en förfrågan och bett banker och mäklare om information om deras och deras kunders aktivitet på kopparmarknaden under de senaste två månaderna. Handelshuset Trafigura Group drog tillbaka en betydande del av kopparn som har dragits från London Metal Exchanges lager under de senaste månaderna, rapporterade Bloomberg på tisdagen.

Trafigura svarade med att säga att det hade krävts London Metal Exchange lagrad koppar för att leverera till slutanvändare, och betonade att det finns en stark efterfrågan på koppar som överstiger tillgängligt utbud. “Trafiguras roll är att säkerställa försörjningstryggheten av råvaror för sina kunder”, sa en talesperson för handelshuset.

London Metal Exchanges åtgärder är utformade för att undvika det katastrofala resultatet där det helt enkelt inte finns metall tillgänglig för att möta förfrågningar om leverans. Genom att starta en förfrågan kan börsen få handlare och banker att tänka två gånger innan de begär ytterligare leveranser.
Och med sina regeländringar har London Metal Exchange försökt att desarmera möjligheten av en squeeze som går utom kontroll. Det tillåter innehavare av korta positioner att skjuta upp sina leveransåtaganden – genom att rulla sin position till nästa dag. Det satte också ett hårt tak för hur mycket dyrare kopparkontrakt som löper ut på en arbetsdag kan öka jämfört med dem för en dag senare.

Slutligen har börsen justerat sina regler för handlare som har en stor andel tillgängliga London Metal Exchange lager. Vanligtvis tvingas handlare i den positionen låna ut sin position till andra på marknaden till en straffbart låg ränta. Men med så låga aktier är London Metal Exchange orolig för att den regeln kan avskräcka handlare från att hålla lager på börsen.

Nickelspik
Det är inte första gången som London Metal Exchange har ingripit på sina marknader. Under 2019 lanserade börsen en liknande förfrågan när en ström av order om att dra tillbaka nickel utlöste en topp i nickelpriset. Marknaden lugnade sig och London Metal Exchange vidtog inga ytterligare åtgärder.

Under 2006, mitt i skyhöga nickelpriser, införde den en gräns på 300 amerikanska dollar för den dagliga backwardationen på nickelmarknaden. Och 1992, när Marc Rich + Co. försökte bryta zinkmarknaden, införde London Metal Exchange många av samma åtgärder som den har gjort i koppar den här veckan: att sätta hårda gränser för backwardation och tillåta innehavare av korta positioner att skjuta upp leveransen.

Kopparpriset backade på onsdagen, och närliggande bakåtsteg lättade från de senaste topparna – kanske en tidig indikation på att London Metal Exchanges rörelser har burit frukt. Likviditeten i London Metal Exchange-kontrakt tenderar att vara koncentrerad till den tredje onsdagen i månaden: nu hoppas handlare på en period av relativt lugn.

Ändå kan London Metal Exchange inte förändra verkligheten att lagren är uttömda i den globala kopparindustrin, med lager på börser i Kina och USA också på historiskt låga nivåer.

“London Metal Exchange är i en föga avundsvärd position, med de nuvarande lagren som är så låga,” sa Bhar. “Förhoppningsvis kommer detta att ses som ett försök att kyla en glödhet marknad.”
Var kan man handla koppar online? Vårt förslag är att handa koppar CFD hos CMC Markets. Det är smidigt och de har konkurrenskraftiga priser.