Vad påverkar kurserna?


Här kommer allt om olika makrofaktorer att listas, så att du förstår vad som påverkar valutakurserna.

  • Utrikeshandel – Läs om hur utrikeshandeln påverkar växelkurserna.
  • Centralbanker och interventioner – Så påverkar centralbankerna valutorna.
  • Politisk risk – Något som Du kanske inte tänker på vidare mycket, men som valutahandlare ser väldigt allvarligt på är politisk osäkerhet.
  • Värdering av valutor – Genom köpkraftsparitet och TCW-index kan en valutas historiska och relativa värderingar mätas.
  • Ekonomisk tillväxt (BNP) – Beroende på BNP tillväxten i olika länder så kan olika valutor stärkas eller försvagas.
  • Inflation – Beroende på hur hög inflation ett visst land har så kan valutakurserna röra sig åt olika håll.
  • Teknisk analys – Allt om hur du med hjälp av teknisk analys kan förutspå och följa marknadens vågor.

Finns det någon annan påverknadsfaktor du gärna vill att vi tar upp? Kontakta oss gärna i så fall. Alternativt, läs på i nyhetssektionen där faktorer i realtid för valutakurser ibland tas upp.