Norska kronor

Norska kronan antogs redan 1885 efter att ha ingått i den Skandinaviska myntunionen. Norges kronan har idag en flytande växelkurs och påverkas kraftigt av förväntningar för oljepriset, eftersom olja är landets största exportvara.

Norsk flagga

Handla Norska Kronor (NOK)

Vill du också börja handla med Norska kronor, öppna då ett konto hos den rekommenderade NOK-mäklaren nedan.

Mäklare
Webbsida
Information
Recension
Betyg: 9.8/10
Minsta insättning: 500 SEK

Välj vad du vill läsa mer om nedan i vår omfattande guide över norska kronor:

Vanliga namn på Norska kronor

Kroner (norsk), norske kroner (norsk), norsk krone (norsk), Nkr (inofficiell förkortning), NOK (officiell förkortning) är de vanligaste namnen för Norges valuta.

Länder med Norska kronan

Det enda officiella landet som använder norska mynt och kronor är Norge.

Hur mycket handlas med norska kronor?

Norge har en valuta som trots landets ringa storlek handlas relativt frekvent. Av den dagliga handeln med valuta så står NOK för 2.2% och det har gjort den norska kronan till den 10:e mest handlade i världen.

Värdet av norska kronor varierar relativt ofta i förhållande till andra större valutor. Variationen hänvisas ofta till riktningen för större valutor (USD och EUR), räntenivåer och till rådande oljepris och framtida förväntningar av oljeprisets utveckling. Norges goda ekonomi med ett av världens största budgetöverskott har gjort att landet emellanåt ansetts vara en ‘safe haven valuta’. Motståndarna hävdar dock att landet är för litet för att kunna klassificeras som en alternativ valuta till dollar, euro eller schweizer franc.

Historik över Norges krona

Den skandinaviska myntenheten, kronan, introducerades 1875 tillsammans med Danmark och Sverige. Den ersatte då norska speciedalar för en kurs av 4 kroner = 1 speciedaler. Den skandinaviska valutan varade till 1:a världskriget då norska kronan på nytt bröt sig loss och blev en egen valuta.

Efter långa perioder av fast växelkurs, bland annat mot USD och guldet, så bestämde sig Norges Bank 1992 att gå över till flytande växelkurs, inte minst på grund av tung spekulation mot valutan.

Valutasymbol och ISO-kod

Den officiella ISO-koden som både valutahandlare och växlingskontor använder är NOK, medan norrmännen själva ibland skriver KR eller Nkr (NKR) för att uttrycka att valutan är norska kronor.

Valutakriser med norska kronan

Under första halvan av 1990 så stödköpte norska centralbanken 2 miljarder NOK under en relativt kort tidsperiod. De tvingades sedan att övergå till flytande växelkurs.

Norges bank

Norges Bank (Norges centralbank) har som huvudmål att penningpolitiken skall efterstäva en låg och stabil inflation. Det operativa målet för penningpolitiken är en årlig tillväxt i konsumentpriserna som över tiden är nära 2.5 %.

Valutahandel med norska kronor

NOK ingår i de 10 mest omsatta valutaparen. Att handla valuta med norska kronan innebär en relativt stor risk, då valutan påverkas kraftigt av oljapriset och de senaste åren har svängt mycket.

Norska kronans värde mot andra valutor

Norge tillämpar flytande växelkurspolitik.

Bilder på norska sedlar och mynt

Nedan återfinns några av de vanligaste sedlarna och mynten i Norge.
norska kronor

Senaste nyheterna om Norska kronan