Amerikanska missilier mot Damaskus, vad kan det ha för konsekvenser på valutorna?

trada med usd

När Amerika och de allierade avfyrade sina missiler mot Damaskus på lördag den 14e april var det nog många som kände sig oroliga. Ryssland, som står på Syriens sida, har ännu inte gått ut med ett utlåtande om retaliation. Helgen passerade trots detta ganska tystlåtet och på måndag morgon öppnade Nikkie börsen lika tystlåtet. Olja fick en liten boost, men det var nog mest för att olje-kära Amerika återigen står på tröskeln till ett land med olja och en egen fristående centralbank utan någon nämnvärd internationell skuld.

Världen väntar fortfarande på vad som kommer ske härnäst. Därför vill vi ta tillfället i akt att spekulera lite i framtiden och hur ekonomin kan komma att se ut om några år. Det kanske kan få dig att fundera lite på eventuella långsiktiga investeringar i Forex branschen.

Rent historiskt sett har världsekonomin skiftat med jämna mellanrum. Under 1600-talet var Dutch East India Company och Holland ett mäktigt och inflytelserikt land. Under 1700 och 1800 talen var Spanien en mäktig politisk och ekonomisk makt, så mycket av världshandeln skedde med spanska silver mynt. En bit in på 1800-talet skedde den industriella revolutionen och England blev den dominerande stormakten med sin Pound Sterling. Runt 1944 tog “The Petrol Dollar” över, “bensin-dollarn” eller allmänt känd som USD.

Så, efter lite kort finansiell världshistoria, vad kommer härnäst? Om detta nu blir ännu ett oljekrig (Irak, Kuwait, och Gulfkriget för att nämna några), vad blir konsekvenserna? Kan USA behålla sin position som världens ledande supermakt finansiellt och politiskt?

Vi är inte här för att sia i framtiden, vi är här för att examinera fakta och göra en utvärdering. Därför kommer denna artikel ta upp världsekonomin och hur världspolitiken kan komma att förändra världshandeln om läget i Syrien förvärras.

Mönster i världshandeln

Mot slutet av 90-talet var USA som mäktigast. Dollarn nådde nästan 14 SEK och Jenkarna styrde lite som de ville i världen. De hade en enorm omsättning i internationell handel. Ryssland led av sanktioner från det Kalla Kriget, Kina var en tiondel av USAs ekonomi, Indien hade nyligen hamnat på fötterna efter att Britterna (det Brittiska Imperiet, eller Commonwealth som det är känt som idag). Den Europeiska Unionen hade nyligen skapats och tillsammans med Amerika blomstrade ekonomin.trada med usd

Sedan dess har det hänt mycket. Väldigt mycket. Spola fram bandet 20 år så ser vi en helt annan bild. En bild som får oss att undra hur mycket längre dagens situation kan råda. Amerika är idag en ekonomi på brinken av förstörelse med mer än 20 triljoner i statsskuld (€21 089 642 954 196 registrerat den 16e april 2018), vilket är x-antal triljoner dollar högre än deras BNP. De har inte heller kvar några guldreserver. Deras politiska läge är kritiskt och fler länder börjar ifrågasätta deras roll som världens polis.

De andra länderna som vi nyligen nämnt, Ryssland, Kina, och Indien, ser 20 år senare helt annorlunda ut. 2017 hade Ryssland 530 miljarder i officiell statsskuld, en summa som är knappt ⅓ av deras BNP. Rysslands produktionsvärde är alltså 3 gånger större än deras skuld, och de har en stark internationell närvaro där samarbete med andra länder, i mellanöstern framför allt, är en prioritet.

Indiens ekonomi har vuxit sig till en position på topp-10 listan och är en drivande nation gällande teknologisk utveckling och forskning. De får således större politiskt inflytande.

Kina anses av många experter redan ha tagit över rollen som världens ekonomiska supermakt. 2013 spenderade kinesiska shoppare $102 miljarder på lyxvaror, en summa som placerar kineserna som den största konsumenten i hela världen av lyxvaror. Inofficiella siffror visar att Kina står för en större andel av världshandeln än USA. Kina samarbetar också med andra länder för att fostra långvarigt samarbete och gemensam hållbar utveckling. Bland annat leder de världsproduktionen av sol elektricitet, de har redan uppnått sina 2020 mål och visar inga tecken på att stagnera utvecklingen.

Till råga på det så blev den kinesiska Yuan Renminbi, CNY, klassad som en av världens mer favoriserade valutor under 2015, och hamnade i ett fack som är lite mer priviligerat än andra. Det tydliga mönstret har varit att USA tappat allt fler andelar medan Kina, Ryssland, Indien, och Brasilien (BRIC nationerna) har tagit allt fler.handla valuta med kinas yuan cny

Framtidens finansiella stormakt

Vi lämnar det upp till dig själv att göra din egna fundamentala analys och utforma egna strategier för Forex trading online. Allt vi gör här är att ta upp faktuell historia och aktuella fakta. Vi vill inte mena att Kinas valuta kommer ta över som världens handelsvaluta och att USA kommer att stiga åt sidan som “ledare av den fria världen”. Det kommer kanske inte hända särskilt mycket alls.

Fakta indikerar på att något kommer att hända dock. Det verkar både tidsenligt och relevant att en förändring är på gång. Redan i oktober 2017 rapporterades det att Kina siktar på att ersätta US Dollar, och vill även implementera en ny världsvaluta. Krig är ju ofta tillfällen då sådana saker händer… Vi håller andan och återkommer.