Ändrad belåning hos valutamäklaren FXCM

FXCM har minskat sin belåning, så att du som valuta trader inte kan belåna ditt konto lite mycket som tidigare. Det är förmodligen ett steg i ändrad reglering av valutamarknaden som varit på gång under en längre tid. Att handla valuta med 100-200 gångers belåning är ju inte sunt på något vis, men trots det så erbjuds mellan 100-400 gångers hävstång av de flesta valutamäklare.

Flera valutapar får längre hävstång hos FXCM

Det är framför allt de några euro och pund baserade valutapar som FXCM valt att sänka möjligheten till hög belåning något. För EUR/USD samt EUR/JPY blir den nya belåningsgraden maximalt 125 gånger insatt kapital, från tidigare 200 gånger. 117 gångers hävstång är den nya belåningen som gäller för GPB/USD och GBP/JPY, även här från tidigare 200:1.

Men SEK, DKK och NOK får högre belåningsmöjligheter

För några av de skandinaviska valutorna så är blir dock ökad belåning möjlig istället, t. ex USD/DKK och USD/NOK och USD/SEK där belåningsmöjligheterna minst fördubblats.

Det är först den 22:e november som de nya reglerna från FXCM träder i kraft.