Dollarn, världens mest handlade valuta

De senaste siffrorna över de mest handlade valutorna är nu inne. Det var ingen tvekan om vilken valuta som handlades mest mellan oktober 2008 och april 2009 i London, valutamarknadens centrum. Under april omsatte valutahandeln $US 1356 biljoner i Storbritanniens finanscentrum.

Dollar vs Euro trading volymer

Dollarn behöll positionen som världens mest handlade valuta, med en total transaktionsvolym på 84,3 % i april 2009 från 82,6 % i oktober 2008.

Världens näst mest handlade valuta, euro, såg en fallande marknadsandel från 48,6 % till 45 %.

Pundet höll sig stadigt strax kring 19 % av handelsvolymen, medan Yen sjönk något från 19 % till 16.9 %.

Eftersom det alltid är två valutor som används i valutatransaktioner så blir den totala summan 200 % och inte 100 %.