ECB interventerar för att upprätthålla Euron

ecb-logo
Efter att IMF, EU och ECB gått in och stött Grekland och Tyskland förbjudit blankning, så har interventioner från ECB blivit oundvikliga. Euron lyckas ju inte vända det minsta och trycket är enormt just nu på att valutan ska fortsätta falla.

Nu får vi se hur stort trycket blir och om Euron bara kan fortsätta ligga kvar på ungefär samma nivåer, eller om kraftiga spekulationer kan sätta rejält tryck på att Euron skall falla ytterligare.

Vad tror Du? Kommer Euron lyckas bibehålla ungefär samma valutakurs, eller kommer den falla kraftigt?