Euro har nått tillfällig lägstanivå mot kronan?

eur-sek
Mycket tyder på att Euron för tillfället nått lägstanivå, innan kronan stärks igen.

Nivåer för EUR/SEK inom teknisk analys

En viktig indikator inom teknisk analys, Relative Strenght Index (RSI), visar att valutaparet nu sakta vänder tillbaka från översålda nivåer. Nästa motstånd på uppsidan ligger kring 9.85 och endast tillbaka under 9.67 indikerar att svenska kronan skall stärkas ytterligare. Lycka till med Era trades i utländsk valuta.