Forex Bank får straffavgift på 50 miljoner kronor

Logo för Forex Bank i SverigeFinansinspektionen har gett Forex Bank en andra varning och också en straffavgift på 50 miljoner kronor för sitt slarv i sitt samarbete med Panaxia.

Forex Bank hade ett samarbete med bolag ur Panaxiakoncernen (Panaxia) för att hantera Forex Banks kontanter. Trots att kontanthantering är Forex Banks kärnverksamhet kontrollerade banken aldrig hur Panaxia utförde själva uppdraget.

Forex Bank upptäckte därför inte bristerna i Panaxias återredovisning vilket innebar att Panaxia vid flera tillfällen hanterade betydligt mer kontanter än Forex Bank kände till. Forex Banks styrelse trodde att Panaxia hade en hantering av 30-50 miljoner kronor dagligen av bankens pengar, när det i själva verket var så mycket som 180 miljoner kronor som fanns utestående hos Panaxia då Panaxia gick i konkurs.

Avsaknaden av kontroll av Forex Bank är särskilt allvarlig med tanke på att banken samtidigt hade ett betydande aktieinnehav i moderbolaget Panaxia AB. Forex Banks risk-exponering mot Panaxia var därför vid tillfällen mycket stor. Forex Bank fick även flera signaler som varnade om att Panaxia hade allvarliga problem i sin hantering av kontanter, vilket borde uppmärksammat Forex Bank till att vidta åtgärder för att kontrollera och begränsa riskerna för banken tidigare.

Att en Svensk bank varnas mer än en gång, har inte hänt tidigare och är mycket allvarligt. Finansinspektionen har däremot vägt in att den första varningen kom under år 2008 och rörde helt andra områden, som Forex Bank åtgärdat. FI har också tagit hänsyn till de åtgärdsprogram som Forex Bank utformat och att bankens överlevnad aldrig var hotad. Finansinspektionen beslutar därmed att en varning och en straffavgift på 50 miljoner kronor i det här fallet är tillräckligt.