Fortsatt svag euro

Antal SEK per EURO graf

Fortsatt svag euro

Den senaste tidens finansoro vad gäller euron håller i sig. Trots ett digert finansieringsprogram från den Europeiska Centralbanken som presenterades den första mars föll valutan ytterligare, både mot den japanska yenen, JPY, och amerikanska dollarn, USD.

Många insatser

Insatserna för att stävja krisen inom euroområdet är omfattande. Europeiska Centralbanken genomförde idag en mängd olika insatser för att stävja kriserna i bland annat Irland och Grekland. Totalt fördelades den hisnande summan om 530 miljarder euro till olika centralbanker runt om i euro-området. Det hindrade dock inte investerare från att rynka på ögonbrynen. Den av många förväntade valutahöjningen uteblev helt. Det blev snarare tvärtom. Ett tag låg relationen mellan EUR och USD på låga 1,3400. Den siffran steg dock något under eftermiddagen den första mars. Än värre föll EUR mot JPY, den japanska yenen. Euron hann falla hela 90 punkter innan fallet hävdes något.

Riskfylld valuta

Euron, trots det låga värdet, anses fortfarande som en riskfylld valuta. Värdet är svårbedömt och det finns fortfarande än mängd länder inom euroområdet som riskerar falla i Greklandfällan. Kriserna i de länder som redan fått uppleva stålbad, såsom Irland, är inte heller helt utklarade. Dessa orosmoln riskerar ytterligare problem för euron, och tilltron till den. Det enorma oljeberoende i EU-området är inte heller någon faktor som talar för euron för närvarande. Priserna på oljan fortsätter att öka, inte minst på grund av oron för utvecklingen i Iran. Det kan förvärra krisen i EU-länderna och därmed ge ytterligare påfrestningar på euron.

Relationen USD och EUR

Hur euron kommer att stå sig framöver beror också till stora delar på vad som hänt den senaste tiden i USA. Flera viktiga rapporter förväntas komma in den närmaste framtiden. Det gäller bland annat arbetslöshetsrapporter och det så viktiga tillverkningsindexet. Dessutom planerar Federal Reserves ordförande att hålla ett anförande, något som brukar ha stor betydelse för tilltron till landets ekonomi och inte minst dollarn.