Vad är inflation och hur beräknas den?


Inflation är prisstegringen i ett land, t. ex Sverige. Det vi oftast kallar för inflation är egentligen KPI, Konsument Pris Index, som försöker mäta prisutvecklingen av varor och tjänster i den privata konsumtionen. Det svenska KPI-indexet följer prisutvecklingen av en varukorg som ska motsvara vad en genomsnittlig svensk konsumerar. Vikten för varje produktgrupp i korgen är för närvarande som följer nedan:

• Bostad, 32 %
• Livsmedel, 13 %
• Transport, 13 %
• Fritid och Nöjen, 11 %
• Kläder och Skor 6 %
• Inventarier 5 %
• Utemat och Logi, 5 %
• Alkohol och Tobak, 4 %
• Post och Tele, 3 %
• Hälsovård, 3 %
• Övrigt, 5 %

För att ge en bättre bild och för att varukorgen ska vara mer verklighetsbaserad, så revideras produkterna och produktgruppernas vikt i korgen en gång om året.

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån som redovisar KPI:n varje månad. Statistiken räknas fram genom att samla in prisinformation från flera olika försäljningsställen runt om i hela landet. Det ar viktigt att påpeka att KPI:n handlar om vad privatpersonerna betalar och därmed påverkas den även av moms, indirekta skatter och subventioner.

Ibland känns det lite irrelevant att gemföra ländernas inflation eftersom varje lands konsumtionskorg består av olika produkter och att varje produktgrupp har varierande vikt i varje lands KPI.

Vissa länder gör inte heller revideringar på vikten av varje produktgrupp och på produkterna som ingår i korgen, vilket leder till att varukorgen inte riktigt avspeglar den verkliga inflationen, eftersom KPI:n inte fångar upp den aktuella konsumtionen och därmed den aktuella prisnivån.

Det förekommer också att vissa länder exkluderar viktiga produktgrupper från KPI:n. Exempel på detta är USA som exkluderar livsmedel och energi från KPI:n på grund av dess volatilitet.
‹‹ Föregående artikel (Inflation)Nästa artikel (Vad driver inflationen?) ››

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.
Något som vi har glömt eller missat om hur inflation beräknas? Tveka då inte att kontakta oss.