Valutakurser och inflation


Valutakurser i sig kan också påverka inflationen kraftigt. Ett vanlig sätt som leder till ökad inflation är nämligen när priser på importerade varorna går upp.

Anledningen brukar vara en delvalvering eller kraftig försvagning av valutakursen, som i Sveriges fall okt08 – mars09 eller Storbritannien under samma tidpunkt.

Växelkursens inverkan på inflationen är beroende av hur importberoende ett land är. För Sveriges del spelar det stor roll eftersom den svenska ekonomin är alldeles för liten för att kunna vara självförsörjande och därmed räknas som en öppen ekonomi där importen står för ca 30 % av det totala BNP.

Om vi sedan tar USA som exempel spelar den importerade inflationen liten roll i landets totala inflation. Anledningen till det är att USAs ekonomi är enorm i jämförelse och kan vara självförsörjande till en väldigt stor grad. Importen i USA står endast för 10 % av landets totala BNP.

Det betyder alltså att förändringar i valutakurser påverkar inflation och tillväxt i ett land med en öppen ekonomi mer än i länder med högre grad av självförsörjning.

Men den kanske mest oväntade smällen kommer kanske från inhemskt håll. Även varor som tillverkas i det egna landet blir dyrare, eftersom företagen finner det mer lönsamt att sälja produkterna på export. Då får de ju bättre betalt mätt i inhemsk valuta. Det driver priserna uppåt och leder därmed till att inflationen ökar ännu mer.

Vid sådana situationer brukar man hamna i en ond spiral som är svårt att ta sig ur. Det brukar ta dock några månader innan de ökade priserna syns, eftersom de flesta företag (både export- och importföretagen), brukar valutasäkra sina betalningsströmmar till och från utlandet.

‹‹ Föregående artikel (Vad driver inflationen?)Nästa artikel (Inflation och råvarupriser) ››

Artikel skriven av Athanasios Karagiannis.
Något som vi har glömt eller missat om valutakurser och inflation? Kontakta oss då här.