Elliotts vågteori

Elliott’s vågteori utvecklades av Ralph Nelson Elliott under 1930-talet.
Vågteorin utvecklades för att förutse rörelser i aktiekurser.

Elliott vågteori har över tiden använts flitigt på en rad olika marknader, framför allt till valutahandel.

Hela Elliott’s vågteori bygger på att finansiella marknader inte är helt effektiva. Eftersom marknaderna inte är effektiva så kan priserna från en rörelse till en annan inte ske helt slumpmässigt, utan snarare genom olika förutsägelser baserat på masspsykologi. Elliott menade att tender i finansiella priser kommer från investerares psykologi. Han upptäckte att svängningar i psykologin alltid visade upp samma återkommande mönster, eller vågor på de finansiella marknaderna. Desto mer volym och omsättning, desto bättre fungerar vågteorin. Det är därför som forex trading med instrument som EUR/USD och GBP/USD har visat sig fungera otroligt bra med Elliots vågteori.

Fler tekniska signaler vid valutahandel

›› Läs mer om Fibonacci och andra tekniska signaler som är värda att känna till när man handlar med valutor