RSI


RSI-indikatorn (Relative Strenght Index) jämför styrkan av en valutas senaste vinster mot styrkan av förlusterna under en angiven tidsperiod. RSI utvecklades av J. Welles Wilder och introducerade på finansmarknaden 1978. Det är idag en av de mest kända tekniska indikatorerna för valuta-och aktiemarknaderna.

Hur fungerar RSI?
Genom att mäta styrkan för de genomsnittliga vinsterna i förhållande till förlusterna, på en skala mellan 0-100, så kan RSI-indikatorn ge Dig en indikation på om en valuta är överköpt eller översåld. Dessa nivåer uppnås när RSI är över 70 (överköpt) eller under 30 (översåld).

Att tänka på med RSI
När ett valutapar är överköpt eller översålt, så bekräftar denna indikator att marknaden är kraftigt viktad år ett visst håll – något som inte kan stanna för evigt. Många faktorer kan komma att spela in när ett valutapar är översålt eller överköpt. Kanske kan diverse stop/loss triggas, vissa positioner likvideras,  medan optioner kanske närmar sig lösendatum och vinsthämtningar börjar ske i allt snabbare takt. Det brukar vara först när RSI vänder tillbaka mot jämnvikt som det är dags att gå in i ett valutapar. Så t. ex om en valuta är översåld och har legat under 30, så är det först när det vänder tillbaka över 30 som du ska handla valutan. Den vanligaste tidshorisonten för RSI är 14 dagar (timmar/dagar/veckor etc.)

Hur beräknas RSI?
RSI = 100 –  (100 / 1 + RS)

RS = Genomsnittlig vinst / Genomsnittlig förlust

›› Tillbaka till översikten av tekniska signaler.