Hur påverkar situationen på Krim våra valutor?

Krim, Ukraina och RysslandAlla följer utvecklingen som sker i Balkanregionen just nu, inte minst valutahandlare och analytiker.

Som väntat visade den så kallade folkomröstningen som genomfördes på Krim att 97% av de etniska ryssarna önskade utträde från Ukraina för att istället bli en del av Ryssland.

Detta har skapat en oerhörd svallvåg på valutamarknaderna. I samband med att både EU och USA hotar med mycket reella sanktioner så håller alla som handlar med valuta ett skarpt öga på rubelns värde i relation till de andra stora valutamotsvarigheterna.

Sanktionernas verkan

För de som ämnar inta en konservativ ställning i valutatrading-världen så kan en stor dos större oro komma att uppstå när det gäller betänkligheter kring korttidsvärdet på rubeln i den ryska ekonomin. Den ryska marknaden har ju djupdykt till nya lägstanivåer under den nuvarande oron som genomsyrar regionen. Kanske ännu större oro har vi anledning att uttrycka gentemot att Putin eventuellt invaderar Ukraina, vilket då skulle leda till ytterligare sanktioner och fortsatt föränderlighet.

Ett spel för gallerierna?

Det är däremot intressant att rubeln tidigare under veckan steg i värde baserat på uppgifter om att den skulle anammas som den nya valutan på Krim. Vidare så har de omedelbara reaktionerna på sanktionerna emottagits något stumt. Enkelt sagt, många upplever att ekonomiska och politiska sanktioner kommer att ha en mycket liten långtidseffekt på rubelns värde.

Så finns det ett antal valuta-analytiker som kommer att inta en markant tjuraktig ställning inför de kommande veckorna. Detta kan mycket väl ses som en signal att begrunda några korttidsalternativ. Krisen är dock fortfarande mycket oberäknelig, och medan hotet om militär intervention inte är helt borta från kartan ännu så kommer dessa värden att behöva observeras så noga som möjligt.