IMF berömmer Sverige

imf-berommer-sverige
Den Internationella valutafonden, IMF, avslutade nyligen en omfattande utvärdering av Sveriges ekonomi. I samband med detta presenteras och publiceras ett uttalande där delegationsledaren Peter Doyle ger sin syn på den svenska ekonomin.

Årligt besök från IMF avklarat

En delegation från Internationella valutafonden har precis avslutat sitt årliga besök i Sverige. Besöket var ett led i de konsultationer som IMF regelbundet har med sina medlemsländer. IMF passade på att träffa representanter från flera svenska organisationer, t. ex Riksbanken, Finansdepartementet, Riksgälden, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet och representanter från de svenska bankerna.

Hur har det gått för Sverige i lågkonjunkturen?

Efter en lång boom så föll industriproduktionen över 5 % under 2009, medan arbetslösheten ökade till drygt 9 %. Här är IMF’s slutsatser om hur svenska regeringen hanterat och lyckats med politiken.

1. Nedgången stoppades med hjälp av agressiv stabiliseringspolitik
Exempel på detta är t. ex sänkt ränta, support till den finansiella sektorn och givande lönediskussioner under våren 2010. Samtidigt hade svenska kronans värde i början av året fallit mot andra ledande valutor med drygt 15 % från tidigare år.

2. Politiken har gett frukt
Den svenska politiken beröms av IMF. Sverige har även uppvisat en låg och trovärdig inflationspolitik.

3. Tillväxten 2010-11 är fortfarande osäker
Efterfrågan för konsumentvaror, investeringar och andra varor är fortfarande inte så stor som man hoppats. Nu återstår att se hur bra Europa återhämtar sig. IMF’s prognoser förutsägelser går vitt isär, från en tillväxt på upp till 5 % till en tillbakagång med 1 %.

Hur tror Du att det går för Sveriges ekonomi 2010? Upp eller ner?