Kommer Labours skattesänkningar för arbetare leda till en ökning av brittiska löner?

Politik om ekonomiska läget i EnglandDenna helg lovade Labour-ledaren Ed Milliband att minska gapet mellan arbetarlöner och levnadskostnader, med hjälp av skattesänkningar för arbetare som är beredda att betala en livslön.

Utan hård eller fast policy för att aktivt uppmuntra anställda att betala mer, som en ökning av minimilöner, kvarstår det dock att se om detta kommer ha en positiv effekt på ekonomin.

Siffror har nyligen föreslagit att den brittiska ekonomin klarade av sin bästa tillväxt sedan lågkonjukturen, och de senaste kvartalssiffrorna från 2013 visade en tillväxt på 0.7 procent. Den brittiska Business Conference Monitor (BCM) föreslår att ekonomin kan se en tillväxt på 1.3 procent under det fjärde kvartalet, en ökning på nästan det dubbla sedan förra kvartalet.

En del ekonomiska analytiker föreslår dock försiktighet. Den förbättrade ekonomiska utvecklingen kan ha drivits på av en ökad konsumtion hos kunder, och det är först nyligen som företagsledare visat någon vilja att matcha konsumentspendering med företagsinvestering, speciellt vad gäller arbetarlöner.

Confederation of British Industry (CBI) har ökat sin förutsägning för Storbritanniens tillväxtsiffror till 2.4 procent för 2014; löner förutsägs dock bara växa med 1.8 procent, vilket fortsätter ligga långt under inflationen. Den oundvikliga frågan är hur ekonomisk tillväxt ska ta sig under en längre period, när ökningen i konsumentspendering mycket väl kan vara ett resultat av ökad låntagning, vilket återigen tar fram gapet mellan löner och levnadskostnad.

Pundens starka position i forexhandel på nätet kan bara fortsätta med en hållbar tillväxt i den brittiska ekonomin, när allt fler hushåll i fattigdom kan skapa ett bakslag som återställer den utveckling som skett under Stirling.