Lågfrekvens eller högfrekvens på dina trades?

tips för nybörjare till valutahandel

Många som håller på med forex trading online tror att vi öppnar upp oss och får fler chanser att göra lyckade trades och tjäna mer pengar genom att göra fler trades. Detta stämmer inte, faktum är att det får motsatt effekt. Vi blir stressade, vi blir frustrerade lättare, och vi tenderar att sänka ribban för kvalitét på våra positioner.

Sanningen är att om vi är helt 100 procent säkra på vår tradingstrategi för valutahandel så finner vi att vi inte vill eller behöver göra så många trades. Det finns väldigt mycket som tyder på att dags-tradare och scalpers tjänar mindre pengar än vi som tradar på forex marknaden med låg frekvens.

Tips för forex handel online

Vi måste påpeka att detta gäller för de allra flesta som tradar manuellt, inte för de som använder trading robotar och liknande algoritmisk trading som kan göra flera tusen trades per dag.

Ett enkelt steg för bättre tradingresultat

Ju längre vi analyserar informationen och anstränger oss (läs: stirrar på grafen) desto större blir chansen att vi till slut klickar på knappen och aktiverar en trade. Hjärnan fungerar på så sätt har bland annat bevisats i sociala experiment med lotterier (läs mer i “Pinocchioeffekten”), vi människor är mästare i självillusionering. Vi tenderar också att överestimera oss själva och vår förmåga samtidigt som vi smått ignorerar riskfaktorn som alla trades medför.

Detta kanske är en jättestor generalisering, men de flesta tradare tenderar att förlora pengar. Samtidigt ser vi också att de flesta tradare tenderar att vara högfrekventa. Det kanske bara är en slump, men erfarenheten har visat att det finns en korrelation där.

Således: Ett av de allra lättaste stegen du kan ta för att förbättra dina tradingresultat är helt enkelt att göra färre trades.

Chansen är också stor att du inte har en tradingstrategi som du följer, och inte heller en trading journal. Genom att följa en välutvecklad strategi för forex handel online uppnår du en viss standard i de trades som du väljer att göra. Det blir lättare att ignorera möjligheter som inte är direkt glasklara, utan att du behöver sitta och fundera och analysera för att försöka hitta något mellan raderna. Du vet precis vilka signaler som har gett avkastning förut och du vet precis vad det är du letar efter. Det innebär också att du kan riskera aningen mer när du väl hittar något. Om du placerar 30 trades under en kalendermånad har du givetvis mindre pengar per trade jämfört med om du hittar 3 trades.

Poängen är att du kan öka risk/vinst faktorn på ett positivt sätt genom en ökad kvalitét på dina trades. Istället för att försöka hitta detaljer för att stärka en åsikt så är du tålmodig och agerar bara då marknaden själv visar sig.

Exempel på låg frekvens och hög frekvens i Forex trading

Målet är att öka risk/vinst faktorn positivt samtidigt som vi minskar stressen och lägger band på våra känslor. Risk/vinst faktorn baseras på resultatet av våra investeringar och indikerar dina proportionerliga vinster över en tid med termen om Risk (R) nivå per trade. Låt oss säga att du investerar 1000 kronor per trade, det ger dig ett R-värde på 1000 SEK. Om du under en månad gör en vinst på 5000 kr så ligger din avkastning på ett R5 värde.

Risk och vinst beräkning ska inte vara uträknad på procent, utan se på det i termer om “R”. En avkastning på 50% under ett år säger inte jättemycket om hur stor vinsten faktiskt är, det kan vara 1000 kronor eller 100 000 kronor, det är relativt till kontosaldot. Se på det som pengar riskerade jämfört med pengar vunna.

Här följer ett tydligt exempel som illustrerar hur hög-frekvent trading ofta ser ut, samt hur låg-frekvent trading ofta ser ut under en månads tid:

Ett hypotetiskt exempel på högfrekvent forex trading, slumpmässigt framtagen baserad på samlad data:

risk och vinst beräkning forex

9 utav 15 positioner misslyckades. Föreställ dig stressen och irritationen, och tänk på all tid som har lagts ner för att få till resultatet över så många trades.

Ett hypotetiskt exempel på lågfrekvent forex trading, slumpmässigt framtagen baserad på samlad data:

risk values forex trading online

50 procent av positionerna gav avkastning. Mängden tid investerad i dessa fyra trades är inte ens en tredjedel och den relativa vinsten är lika stor.