Lånad valuta sänker kronan

Den svenska kronan har nu nått sin tillfälliga botten kring 7,45 USD/SEK och 10,45 EUR/SEK. Motståndsnivåerna uppåt är först 8 USD/SEK och 11 EUR/SEK. ForexTrading.se betecknar det som bra läge att gå kort i kronan och lång i EUR och USD.

Återställning av valutareserver

Riksbanken beslutade att återställa valutareserven. Detta görs genom
att låna valuta utomlands, motsvarande 100 miljarder sek.

Självklart kommer detta sätta tryck på svenska kronan framöver. Det ger framför allt en indikation på ökad oro för större problem än tidigare väntat i Baltikum. Riksbanken lånar pengar för att säkra upp sig mot ökade kreditrisker och de åtagande som ingåtts med centralbankerna i Östeuropa (Lettland & Estland).