Minskad arbetslöshet, bra för kronan

Antalet arbetslösa i Sverige har minskat från 9.5 % i april till 8.8 % i maj. Det ser ut som att trenden är på rätt väg, även om det inte är en statistiskt säkerställd minskning. Hur som helst så var det första gången som arbetslösheten sjönk på 18 månader.

Minskad arbetslöshet är positivt för kronan

Valuta- och aktieanalytiker hade förutspått en arbetslöshetsnivå på 9.3 % enligt SME Direkt. Väsentligt bättre siffror är därför positivt för svenska kronan, som allt annat lika bör stärkas efter denna typ av data. Minskad arbetslöshet i Sverige är ju ett tecken på att den svenska ekonomin är på uppgång – positivt för exportindustrin och kronan.

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
arbetslosa-sverige