Norge behåller räntan på 2 %


Norges Bank bestämde sig idag för att behålla styrräntan på 2 %, precis som väntat enligt Bloomberg’s prognoser.

Governör Svein Gjedrem förklarar varför:
“Den senaste utvecklingen i den norska ekonomin har i stort sett i linje med förväntningarna. Aktivitet ökar måttligt. Inflationen har dämpats och ligger nu under 2 procent”.

Bättre global tillväxt för närvarande

Norges Bank berättar att utsikterna för den den globala ekonomiska återhämtningen sker något snabbare än tidigare väntant. Utsikterna för Europa är nu lite bättre, men osäkerheten i den amerikanska ekonomin är dock lite mer osäker för tillfället.

ForexTrading.se förväntar sig att den Norska räntenbanan kommer hållas oförändrad på 2 % under de närmaste månaderna. Avslutningsvis så har den norska kronan (NOK) gått väldigt starkt de senaste månaderna och vissa analytiker varnar nu för att en rekyl kan vara nära.