Norska kronan stärks efter nyval

I samband med återval av den röd-gröna regeringen i Norge stärktes landets valuta. Det är tydligt att välfärd och solidaritet är viktigare än skattelättnader för norrmännen.

Succé för Norska regeringen

Det är som hämtat ur skolböckerna, där den politiska osäkerheten först sätter press på norska kronan precis innan valet vilket är helt normalt under ökad osäkerhet, för att sedan när valet är avgjort och den politiska risken återgår till normalstatus – då går norska kronan upp igen.

Återvalet av de röd-gröna skapade snarast politisk säkerhet, då valutaanalytiker ser det som att Norge har lyckats mycket väl under den finansiella krisen. Läs även mer om  ‘faktorer som påverkar valutakurser‘, för att bli bättre på att handla valuta.

USA och dollarn på frammarsch?

Hur som helst, uttalande från den amerikanska centralbanken tyder på att USA är på väg ut ur krisen, även om många är tveksamma till detta. Detta kan möjligtvis ge positiv utveckling för dollarn de kommande dagarna, både mot norska kronan och svenska kronan. Den amerikanska dollarn står nära årslägsta just nu, c:a 7 sek per usd.