Nytänkande Stefan Ingves svarar klokt på 31 frågor

Det är riktigt kul att vi har en smart riksbankschef som både kan ta kloka riksbanksbeslut och vågar vara öppen och låter folk ställa alla typer av frågor som sedan besvaras. Det är verkligen ingen lätt position att sitta på – men han har under sina 3 år skött tjänsten utmärkt.

Idag var det möjligt att chatta med Stefan Ingves på Riksbankens egen hemsida. Han svarade på många av
frågorna som inte krävde allt för långa utläggningar, redan besvarats eller som krävde allt för djupgående analyser.

Några av svaren från Riksbankens chatt

Hur ser du på den kraftiga kronförsvagningen de senaste månaderna? Är det priset som får betalas för att rädda fastighetsmarknaden, bankutlåningen och ev exportindustrin? (Markus Jalmerot)

Svar: I en liten öppen ekonomi som den svenska får man räkna med att växelkursen fluktuerar ganska mycket i orostider. Det gäller också för en del andra länder. Vi räknar med att kronan förstärks längre fram.

Överväger riksbanken idag extraordinära åtgärder som köp av statspapper, företagscertifikat osv? (Banker)

Svar: Nej inte idag, men vid nuvarande räntenivå är det en fråga vi följer noga.

Hej Stefan, Vad finns det for konkreta alternativa instrument Riksbanken kan jobba med nu nar rante vapnet borjar tappa slagkraft? Jobbar Riksbanken tillsammans med regeringen nar det galler att fa igang ekonomin eller kor man var sitt race, pa var sin bana? (Blondonbella pa Cheap Side, London)

Svar: Vi kan 1) Hålla räntan låg länge 2) Låna ut till banker och andra finansiella institut i än större omfattning än idag och 3) Vi kan också köpa statsobligationer eller bostadsobligationer på marknaden. Alla tre gör det lättare att låna, men mekanismerna för att åstadkomma detta är litet olika.

Vad tror du att Riksbankens svåraste uppgift blir under 2009? (Valutagraf.se)

Svar: Att kalibrera penningpolitiken på ett sådant sätt att vi stöder efterfrågan i Sverige, klarar inflationsmålet på några års sikt, samtidigt som vi tillhandahåller tillräckligt med utlåning till bankerna så att marknaderna fungerar.

Tror du de Svenska bankerna kommer ta sig helskinnade ur denna kris? (Valutahandel.nu)

Svar: Ja, allt kommer nog att rätta till sig den här gången också. En del kreditförluster lär det bli men det kommer bankerna att klara av.

Hur kommer det sig att riksbankens chef tar sig tid att sitta och chatta med svenska befolkningen? Är detta för att stärka sin profil i samhället eller för att öka förståelsen för det ekonomiska läget, eller annat? (Valutaomvandling.se)

Svar: Jag tycker det är viktigt för oss att kommunicera med så många som möjligt. En del av jobbet består i att prata om den svenska penningpolitiken och att så långt jag förmår vara något av en folkbildare. Alla berörs ju mer eller mindre av räntebildningen i samhället och då ankommer det på oss att på olika sätt nå ut till allmänheten. Att chatta så här är då ett alternativ bland många, också vi måste hänga med i den tekniska utvecklingen på kommunikationsområdet.

Hur tror du SEK kommer utvecklas mot EUR under de närmaste 6 månaderna? (ForexTrading.se)

Svar: Vi har en rörlig växelkurs och räknar med att kronan kommer att stärkas framöver.

Varför säljer riksbanken guld? (Magnus)

Svar: För att vi har haft för mycket guld under lång tid i valutareserven och behöver placera i andra tillgångar.

Räntesänkning med 50 punkter

Det beslutades att räntan sänktes med 0,5 %.

Den största anledningen till sänkningen var enligt Stefan Ingvest för att öka efterfrågan i ekonomin. Han menar att det är bra både för inflationstakt, tillväxt och artbetslöshet med lägre ränta.

Genom att öka inflationen från väldigt låga nivåer, samtidigt som Riksbanken försöker att dämpa produktionsfallet
och sysselsättningen så försöker dem få landet på fötter igen.

Sänkningen bidrar till att öka möjligheterna för bankerna att låna billigt samt banar vägen för högre utlåning till svenska folket.

Räntesänkningens påverkan på valutakursen?

Räntesänkningen var nästan helt i nivå med vad de flesta professionella valutahandlare hade förutsatt, även om vissa hade förutspått hela 75 punkters sänkning. Majoriteten av analytikerna trodde i alla fall på 50 punkters sänkning redan för 2-3 veckor sedan.

Den svenska valutakursen har under dagen ökat marginellt mot US dollarn (0,6 %), Pundet (0,2 %), Euron (0,48 %) och Danska kronan (0,40 %).