Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) är en svensk myndighet som övervakar företagen på den svenska finansmarknaden.

Vem står bakom Finansinspektionen?

Uppdraget kommer från allmänheten och syftar till att upprätthålla så att det finansiella systemet fungerar stabilt och effektivt.

Vad är Finansinspektionens mål?

FI’s mål är att arbeta för ett fullgott konsumentskydd inom valutahandel och finanssektorn generellt. Finansinspektionen utfärdar tillstånd till företag som bl. a. sysslar med valuta, banking och aktier. Samtidigt utformar denna myndighet regler och utövar tillsyn. Denna tillsyn är till för att garantera säkerhet för konsumenterna. Om någon valutamäklare eller fondkommissionär missköter sig så dras tillståndet in.

Några av de punkter som FI satt upp med sin finansiella reglering är:

  • Informationen skall vara tydlig och underlätta för konsumenten att ta bra beslut och utvärdera sina beslut.
  • Företagen ska kunna hantera risker och intressekonflikter i verksamheten så att kunderna inte drabbas.
  • De som driver finansiell verksamhet skall inte vara olämpliga för det
  • Det ska finna ett grundläggande skydd för konsumten i form av tvistlösning.

Hur många företag övervakar FI?

3900 finansiella företag, varav ett 10-tal som arbetar med valutahandel.

Många företag på valutamarknaden är reglerade i hemlandet där företaget har sitt säte, ex Storbritannien, USA eller Schweiz. Detta utgör inga problem för din valutahandel, men det är upp till dig själv att redovisa handeln till svenska Skattemyndigheterna.

Hur finansieras Finansinspektionen?

FI finansieras på två sätt:

  • Årliga tillsynsavgifter som täcker Finansinspektionens kostnader för regelgivning och tillsyn.
  • Tillståndsavgifter som täcker kostnader för tillståndsprövning och anmälningar.

Hur kontaktar jag Finansinspektionen?

Officiell webbplats: Fi.se
Epost: [email protected]
Adress: Brunnsgatan 3. Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Öppettider: 08.00-16.30

Något vi glömt eller bör tillägga om FI?
Vänligen maila oss då på info [at] ft.se

Läs om andra finansiella organisationer >>