Financial Services Authority (FSA)

Financial Services Authority (FSA) är ett oberoende, brittiskt icke-statligt organ som givits lagstadgade befogenheter på den brittiska finansmarknaden av Financial Services and Markets Act år 2000.

Vem står bakom Financial Services Authority

FSA’s uppdrag kommer från den brittiska regeringen / parlamentet. Men Financial Services Authority är verksamhetsmässigt oberoende av regeringen och finansieras helt av de företag som regleras. FSA syftar till att upprätthålla ett effektivt och stabilt finansiellt system.

Vad är FSA’s mål?

FSA har som uppgift att se till så att reglerade företag inom finansmarknaden jobbar på ett kontraktsmässigt och betryggande sätt, i samråd med gällande lagar och bestämmelser. Financial Services Authority utgår från tre mål:
* Främja en effektivt ordnad och rättvis finansiell marknad
* Hjälpa konsumenter åstadkomma en rättvis behandling mot reglerade företag inom finanssektorn.
* Förbättra det finansiella systemet med avseende på kapacitetsutnyttjande och effektivitet.

Myndigheten försöker att arbeta för ett gott konsumentskydd inom försäkring, bolån/amortering, valutahandel, aktiehandel och finanssektorn generellt.

FSA ger också ut tillstånd för finansiella företag, marknadsplatser och tjänster inom värdepappershandel, valutahandel, banking och aktier. Financial Services Authority sätter upp normer som måste uppfyllas och kan vidta åtgärder mot företag som inte uppfyller de krav som ställs.

Hur många företag övervakar Financial Services Authority?

Inom bank och finans övervakas och regleras över 29 000 företag med varierande storlek och verksamhet.

Hur finansieras Financial Services Authority?

FSA är en verksamhet som finansieras av reglerade företag och marknadsplatser verksamma inom den finansiella sektorn.

Hur kontaktar jag Financial Services Authority?

Officiell webbplats: www.fsa.gov.uk
Epost: [email protected]
Adress: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS
Telefon: +44 20 7066 1000
Öppettider: 09.30-17.00

Något vi glömt eller bör tillägga om FSA?
Vänligen maila oss då på info [at] ft.se

Läs om andra finansiella organisationer >>