Riskvarning

Forex Trading i form av spot valutahandel med belåning kan utgöra en betydande risk och det passar inte alla investerare att handla valuta.

Valutahandel med belåning – en investering med hög risk

Att handla valuta, CFD’s och spread betting med belåning kan utgöra en betydande risk och passar inte alla investerare. Hög belåning kan jobba emot dig, precis som den kan hjälpa dig. Innan du börjar handla valuta så bör du bestämma dina investeringsmål, erfarenhet och risknivå. Handel med värdepapper och valuta innebär alltid en risk, dina investerade pengar kan försvinna helt.

Du bör söka råd med oberoende finansiell rådgivare innan du börjar med valutahandel.

ForexTrading.se’s åsikter

Alla åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser och annan information som hämtats från webbplatsen skall ses som generell marknadskommentarer och det utgör inte råd som ska ligga till grund för investeringsbeslut.

Företaget bakom ForexTrading.se, anställda eller dess samarbetspartners kommer inte acceptera någon form av ansvar för eventuell förlust eller skada, inklusive men utan begränsning till, någon förlust av kapital eller vinster, som kan uppstå direkt eller indirekt till följd av att användaren förlitat sig på sådan information.